Mennesker først

SUNDHEDSPOLITIK:Regeringen har gennemført en af de allerstørste ændringer af det danske sundhedsvæsen i nyere tid. Vægten er flyttet fra fagligt begrundede handlinger i sundhedsvæsenet til økonomisk betingede handlinger. Vi har med hastige skridt bevæget os hen mod et sundhedsvæsen, der styres efter regler om udbud og efterspørgsel, dog med den indbyggede mekanisme at privatorganiserede løsninger er sikret forrang overfor offentligt organiserede ordninger. I øjeblikket er der et pusterum for virkningen af markedsgørelsen af sundhedsvæsenet det såkaldt udvidede frie sygehusvalg er afmeldt. Konsekvensen er at regionerne nu kan lave egentlige udbud af opgaver de finder hensigtsmæssige at placere uden for egne sygehuse. Tankevækkende nok er det at priserne er faldet med 30 %. Det vil jo sige at skatteyderne under det udvidede frie valg er pålagt en ekstraudgift alene for at gavne bundlinien i de private sygehuses regnskaber. Socialdemokraterne finder disse ideologisk bestemte regler helt fejlagtige og skadelige for borgernes tillid til sundhedsvæsenet. Konsekvenserne af at fastholde det udvidede frie valg, trods de erfaringer der i øjeblikket indhøstes i sygehusvæsenet er at patienter med relativt set mindre lidelser tager ressourcer fra patienter med større og tungere lidelser. I et sundhedsvæsen med mangel på læger, sygeplejersker og andre centrale medarbejdere er det til skade for borgernes sundhed. Trods disse alvorlige perspektiver så skændes repræsentanter for regeringspartierne for åbent tæppe om sundhedsvæsenet. Socialdemokraterne ønsker et sygehusvæsen hvor, * de mest syge behandles først, * lægefaglige vurderinger afgør behandling, * skatteydernes midler anvendes økonomisk fornuftigt, * hensynet til borgernes tryghed er hovedprioriteten, * solidaritet, lighed og tryghed er nøgleord for det danske sundhedsvæsen. Det må være således, at mennesker går forud for systemer, og desværre er det ikke regeringens politiske målsætning, her går markedstænkningen i forreste række.