Mennesker, planeten og profitten

International konference i Frederikshavn med 80 deltagere sætter miljøparametrene på plads

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Miljøskibet Gunnar Thorson med dets omfattende udrustning til diverse former for forureningsbekæmpelse til søs, havde taget turen fra basehavnen i København til Frederikshavn, så konferencens deltagere kunne få et indtryk af arbejdet om bord. Her er det maskinchefen Jørgen Christensen, der har fået besøg i maskinrummet. Det 25 år gamle skib er oprindeligt bygget på Ørskov. Foto: Eva Seider

FREDERIKSHAVN:Set fra et energimæssigt synspunkt er skibsfarten den mest miljøvenlige form for transport. Men dette fakta kan ikke stå alene, for mennesker kan forandre verden, med forsæt, eller ved uheld. Derfor kræver en bæredygtig udvikling den rette balance mellem mennesker, planeten og profitten, og hvor ny teknologi og reguleringer ikke gør det alene. Ovennævnte er overskriften for den internationale marinemiljø-konference i Frederikshavn, der slutter i dag, 80 deltagere fra maritime virksomheder og uddannelsescentre i Danmark, Sverige, Holland og England - fagets professionelle udøvere og unge studerende fra de maritime uddannelser - har i fællesskab behandlet striben af problematik-stillinger, der har indvirkning på det maritime miljø. Konferencen behandlede på førstedagen emner som marineøkologi, skibsfartens emission af forurenende stoffer til atmosfæren nu og i fremtiden samt øvrig påvirkning af havmiljøet med gifte og kemiske stoffer. Eksperter og miljøskib Tirsdag stod den på flere ekspertindlæg og workshop-møder med eksperterne samt rundvisning om bord på det ene af Danmarks to store miljøskibe, Gunnar Thorson, og hvor konferencens deltagere fik indblik i skibets indretning, udrustning og hele formåen i forhold til forureningsbekæmpelsen til søs. Blandt dagens eksperter redegjorde Jesper Olsen fra Maersk Ship Design for de miljøparametre, Maersk bruger i designet af nye skibe, Torben Rasmussen fra Skibsmalingsfirmaet Hempel fortalte om TBT-problematikken, det giftige stof i skibsmaling, der har påvirket havets fauna og dets arveanlæg i negativ retning og om nutidens maling og internationale krav hertil. Havneingeniør Tom Hansen, Aalborg Havn, redegjorde for sedimentproblematikken i forbindelse med oprensningen af havne, og Susan Dutt fra Gøteborg Havn’s miljøsektion fortalte om, hvordan Skandinaviens største havn løser miljøproblemerne i forbindelse med havnens stadigt voksende volumen. Bag konferencen, der foregik i Kattegat Silo, står den hollandske organisation ProSea i samarbejde med Frederikshavn Havn, Martec, Frederikshavn Maritime Network, Frederikshavn Event samt FME. Desuden det svenske rederi Wallenius Wilhelmsen Logistics og det svenske havmiljøbeskyttelsesagentur. Kursusleder Eelco Leemanns, ProSea, betegner Port of Frederikshavn som et excellent sted til konferencen. - Bygningen, faciliteterne og det maritime miljø er perfekt, fremhæver han frem for organisationens seneste kursus i London, der ganske vist blev gennemført i et meget eksklusivt konferencecenter, men helt blottet for den direkte maritime kontakt og atmosfære. ProSea gennemfører årligt miljøkurser for 2500 studerende rundt om i Europa. Tilfreds deltager Maskinmesterstuderende Thomas Dybro, Frederikshavn, er sammen med en række medstuderende fra Martec i Frederikshavn og fra to hollandske maritime uddannelsescentre, begejstret deltager på konferencen. - Den er et meget fint supplement til skolebænken. Vi får indtryk direkte fra virksomhederne og deres folk, vi møder studerende fra udlandet, og vi kommer ud og se, hvordan tingene foregår i virkeligheden, fremhæver Thomas Dybro.

Forsiden