EMNER

Mennesket først

Alle mennesker, man taler med eller møder, taler om problemstillinger, som handler om nedskæringer: "Min mor får ikke hjemmehjælp på samme måde som før!" "Der er problemer i børnehaven, der er for få pædagoger" osv. Socialrådgiverne klager over for mange sager , sygehusene klager, amtet osv. Det virker, som om regeringen vil slagte vores velfærdssamfund, som man har kæmpet for i mange år. Vi risikerer at blive til forsikringsland, hvor ingen tager ansvar for andre end sig selv. Hvad er det for noget? Ikke engang en ægte liberalist eller konservativ tænker da den tanke, at jeg er mig selv nok. Er regeringen ved at spare os ihjel? Er vi virkelig så fattige, at der ikke er plads til andre? Er det, fordi regeringens skattestop og skattelettelser gør, at der skæres dybt i de offentlige budgetter? Mange føler, at de må fravige princippet om alles ret til offentlige ydelser? Hvis det er sandt, må vi gribe ind, inden regningen kommer med store menneskelige omkostninger. Mennesket må komme først i vores prioriteringer , så tænk jer om. Brian Thompson Scheelsmindevej 104, Aalborg SV thompson@mail1.stofanet.dk