Mennesket skal tilbage i centrum

HJEMMEHJÆLP:Kriterierne for tildeling af hjemmehjælp skal være åbne og gennemskuelige. Det er nødvendigt for borgernes retssikkerhed, at vi har faste og ensartede regler for, hvilken service, folk har krav på at få. Men detailstyringen af hjemmehjælpen har taget overhånd. Ideologien skal ikke have fortrin for hensynet til menneskers trivsel. Socialdemokraterne vil sikre, at der bliver mere tid i ældreplejen. Vel at mærke tid, som den enkelte ældre selv kan bestemme over. Der skal være tid til at sludre over en kop kaffe, til at gå på kirkegården eller til at hjælpe med at købe en ny kjole. I dag er det kun de fysiske og huslige behov, der tilgodeses i forbindelse med fastlæggelse af hvilken hjælp, den enkelte borger skal have tildelt. Socialdemokraterne vil sørge for, at kommunerne ved lov forpligtes til også at tage sociale hensyn, når hjælpen udmåles. Nogle ældre har et ringere netværk af familie og venner end andre. Nogle ældre er mere plaget af ensomhed. Nogle ældre har med andre ord mere brug for, at ældreplejen også har et menneskeligt ansigt. Når alt kommer til alt, så er det jo sådan for de fleste af os, at det er samværet med andre mennesker, der får os til at gide stå op om morgenen , Og ikke om byrådet er enige i budgetforhandlingerne med 31 stemmer eller 21 eller andre tal , blot at der er flertal for mennesket i centrum.