EMNER

Mens de venter på præsten

Menighederne i Tornby og Vidstrup har ingen fast præst

Mor­ten Fes­ter Thay­sen var af­holdt som præst, nu skal hans af­lø­ser fin­des.ar­kiv­fo­to: hen­rik louis

Mor­ten Fes­ter Thay­sen var af­holdt som præst, nu skal hans af­lø­ser fin­des.ar­kiv­fo­to: hen­rik louis

TORNBY/VIDSTRUP:Det kom noget pludseligt og bag på menighedsrådene i Tornby og Vidstrup, da sognepræst Morten Fester Thaysen valgte at flytte til et nyt embede i Varde. Så nu står de to menigheder uden sognepræst, og selv om embedet er slået op, så kan det tage lidt tid, før navnet på den nye sjælehyrde kendes. - Der er sidste ansøgningsfrist 6. november, men vi i menighedsrådene ser ikke ansøgnigerne. Det foregår på den måde, at man søger stillingen hos biskoppen, så kommer han, sammen med provsten, op til os 14. novmeber, og der finder vi dem, der skal holde en prøveprædiken, fortæller formanden for menighedsårdet i Vidstrup, Birthe Elise Jensen. Selv om hun eller andre i de to menighedsråd på nuværende tidspunkt ved, hvor mange kunne tænke sig embedet, så er der nogle. - Der er flere, der har vist interesse for embedet, fotæller hun om dem, der har henvendt sig for at høre nærmere om Tornby og Vidstrup. Birthe Elise Jensen lægger ikke skjul på, at Morten Fester Thaysen var afholdt som præst. - Han søgte embedet i Varde og fik det, det kunne han bare have ladet være med, siger hun leende. Selv om de godt kunne tænke sig, at han var blevet lidt længere, så er der også en vis forståelse for den hurtige exit. - Han var nødt til at tage den chance, for de har jo små børn, som skal i skole, og så skulle det være nu, siger hun. Når der er sat navn på den nye præst, ved man også, hvornår han overtager embedet. Indtil der igen er faste beboere i præstegården i Tornby, må de to sogn klare sig med vikarer fra andre sogn, og det behøver ikke at være så skidt endda. - Vi får da mødt nogle andre præster, siger hun.