EMNER

Mens vi venter på Frankrig

Ugens emne: Hvilke konsekvenser bør det have for den planlagte danske folkeafstemning om EU-traktaten, hvis Frankrig 29. maj stemmer nej til traktaten?

Kære Daniel. Storbritanniens premierminister, Tony Blair, sagde tydeligt: "Man kan ikke have en afstemning om ingenting", da han blev spurgt om briterne skal til folkeafstemning, hvis franskmændene stemmer nej. Jeg er helt enig med Tony Blair og forstår ikke, hvad en dansk afstemning skal bruges til, hvis det ender med et nej i Frankrig, et nej i Holland 1. juni og en aflyst brittisk afstemning. Med venlig hilsen Per Kære Per! Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Fordi ingen ved, hvad der sker i Europa, hvis franskmændene stemmer nej. Hvis alt er uafklaret til september, giver det ikke mening med en dansk afstemning. Det vil være ærgerligt for demokratiet, hvis traktaten forkastes, da den understreger, at der er tale om et samarbejde mellem suveræne stater, og hvor magten i høj grad flyttes over i det folkevalgte parlament. Det er også en traktat, hvor fælles værdier og mål som ligestilling, forbedring af miljøet, forbrugerbeskyttelse, sikring af børns rettigheder og kamp mod diskrimination slås fast. Med venlig hilsen Daniel Kære Daniel, Du har ret i, at vi kun kan gisne om, hvad konsekvenserne bliver for samarbejdet, men jeg forestiller mig ikke, at EU kører videre uden Frankrig. Den logiske konsekvens må blive en genforhandling, hvor håbløst det end måtte være. Et "non" fra franskmændene bunder nok mest af alt i indenrigspolitiske problemer samt et forsøg på at bremse Tyrkiets indtræden. Jeg forestiller mig, at der dømmes pause et stykke tid. Med venlig hilsen Per Kære Per, Naturligvis må der være konsekvenser, hvis et land stemmer nej. Du får det dog næsten til at lyde helt positivt, hvis der dømmes pause. En pause kan blive nødvendig, men vil være en forplumring af arbejdet med at gøre EU til en mere åben og demokratisk institution med 25, snart 27 lande. I stedet for altid at hænge fast i negativt ladede spekulationer savner jeg en bred deltagelse i de mere interessante diskussioner om, hvad vi mon kan og til dels allerede har fået ud af EU. På mange måder er det, som om den danske debat har svært ved at slippe 1970"erne. Med venlig hilsen Daniel Kære Daniel, Spørgsmålet går på konsekvenserne for den danske afstemning ved et nej i Frankrig. Jeg fastholder, at det vil være formålsløst med en dansk afstemning. Den franske udenrigsminister Michel Barnier sagde forleden: ".. så kommer der ingen ny traktat i meget lang tid " Samarbejdet må så fortsætte på baggrund af Nice- traktaten, og så tror jeg, at der kan skabes enighed om dele af traktaten, f.eks flertalsafgørelser på flere politiske punkter, uden at ratificere hele traktaten. Med venlig hilsen Per Kære Per. Alle 25 lande burde stemme den samme dag. Så slap vi for mange spekulationer, vi fik en mere koncentreret debat og længere perioder med ro til politik, hvor der ikke hele tiden er afstemninger, der stjæler fokus. Men ja, hvis plan A, forfatningstraktaten, falder, så må man lave plan B. Spørgsmålet er, hvor meget man kan gøre uden traktaten, hvis et nej skrinlægger processen. Vedtages indholdet alligevel, kan man kritisere nej-landene for ikke at respektere befolkningerne. På den anden side vil det ikke være særlig demokratisk helt at stoppe processen i en tænkt situation, hvor 24 lande har sagt ja og ét har sagt nej. Med venlig hilsen Daniel Per Larsen er 39 år og uddannet agraøkonom. Begyndte politisk karriere i Fremskridtspartiet, som har repræsenterede i Nordjyllands Amtsråd fra 1998. Inden valgperioden udløb blev han konservativ. Repræsenterer i dag partiet i Hjørring byråd og er desuden folketingskandidat i Aars-kredsen. Daniel Nyboe Andersen er 27 år og læser på Aalborg Universitets kandidatuddannelse i multimedier. Han er radikal folketingskandidat i Aalborg Øst og desuden næstformand i byens radikale vælgerforening.