Mentorordning giver svage unge en ny chance

Leif Grønkjær fra Chr. Sørensens Tømmerhandel er mentor for 20-årige Thomas Dams-gaard

LEIF GRØNKJÆR fra Chr. Sørensens Tømmerhandel har påtaget sig at lære Thomas Damsgaard (t.v.) op til at arbejde i en virksomhed. Thomas er én af de 14 unge i Thisted, der har haft stor glæde af projekt "Mentorordninger for unge med særlige behov". 
Foto: Peter Mørk

LEIF GRØNKJÆR fra Chr. Sørensens Tømmerhandel har påtaget sig at lære Thomas Damsgaard (t.v.) op til at arbejde i en virksomhed. Thomas er én af de 14 unge i Thisted, der har haft stor glæde af projekt "Mentorordninger for unge med særlige behov". Foto: Peter Mørk

Unge med særlige indlæringsbehov har god gavn af en mentor, hvis de skal have en chance for at komme i beskæftigelse. Mentor giver den unge en tryg base og kan skubbe den unge i den rigtige retning. Sådan lyder konklusionen fra Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI), der har evalueret det beskæftigelsesrettede projekt, "Mentorordninger for unge med særlige behov", som Landsforeningen Ligeværd har gennemført i det tidligere Viborg Amt fra 2006 til 2008. Job- og boprojekt Elmelund i Thisted er et af de steder, der har haft stor glæde af mentorordningen. Ubetinget succes – Det har været en ubetinget succes. Vi har flere eksempler, hvor mentor har spillet en afgørende rolle i forhold til at knytte unge med store personlige problemer til arbejdsmarkedet. I nogle tilfælde troede ingen, det kunne lade sig gøre, men her har mentorordningen vist sig at være værdifuld, siger Jens Knudsen, der fungerer som jobkonsulent på Elmelund. Elmelund er en selvejende institution, der støtter unge sent udviklede med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder i en trænings og udviklingsproces, der skal gøre dem så selvhjulpne som muligt. I alt har 14 unge fra Elmelund været omfattet af mentorordningen, der har fungeret som en afklarende virksomhedspraktik. Elmelund har gennem halvandet år arbejdet tæt sammen med Chr. Sørensens Tømmerhandel i Thisted, hvor kørselsleder Leif Grønkjær har været mentor for den nu 20-årige Thomas Damsgaard. Selv om det af og til er hårdt slid at være mentor, er Leif Grønkjær glad for, at han har påtaget sig ansvaret. Ekstra krydderi – Det giver mig et ekstra krydderi i en travl hverdag, og det er spændende at være med til at hjælpe en mand, der har haft det svært. Det er meget positivt at være mentor, men man skal være klar til at give noget af sig selv, siger Leif Grønkjær, der samtidig understreger, at det er vigtigt at have ledelsens opbakning, inden man kaster sig ud i mentorarbejdet. Jens Knudsen kan fortælle, at Thisted Kommune har støttet mentorordningen ved at yde lønkompensation – typisk for fem timer pr. uge – til mentor. Aftalen har normalt været gældende for tre måneder ad gangen – med mulighed for forlængelse op til et år. – Det har været en stor fordel, at vi har kunnet søge penge til mentorordningen. Det betyder, at arbejdet har kunnet udføres lidt mere formelt, siger han. Jævnlige møder Leif Grønkjær mødes jævnligt med jobkonsulent Jens Knudsen for at diskutere, hvordan samarbejdet fungerer, og de er begge enige om, at den unge mand har flyttet sig i meget positiv retning. – Da han startede her, fik han kun meget små opgaver, men i dag står han for al vores affaldshåndtering og ringer selv til vognmanden, når containerne skal tømmes, siger Leif Grønkjær. Jens Knudsen: – Han er stadig afhængig af at have faste rammer, men han har fået en tættere og tættere tilknytning til sin arbejdsplads. Thomas Damsgaard bor stadig på Elmelund, men der arbejdes på, at han i løbet af et års tid skal have sin egen lejlighed. Ligeledes arbejder Jens Knudsen og Leif Grønkjær på, at han med tiden skal have et fleksjob i Chr. Sørensens Tømmerhandel. Elmelund holder den 30. maj et fyraftensmøde, som markerer afslutningen på mentorprojektet. Her får alle mentorer og arbejdsgivere, der har deltaget, mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan ordningen har fungeret i deres hverdag.