Mer-udgift til vand og varme i 2003

Teknisk udvalg behandler forslag om ekstra aconto-rate

FREDERIKSHAVN:Forbrugere af vand og kommunal fjernvarme i Frederikshavn skal regne med højere acontobetalinger næste år. For forbrugere, der både har kommunal vand- og fjernvarmeforsyning, kan ekstraudgiften blive på flere tusinde kroner. Baggrunden er ikke, at varmen eller vandet bliver dyrere. Merudgiften hænger sammen med overgang fra betaling bagud til forudbetaling for de kommunale ydelser. Teknisk udvalg behandler et forslag om fremrykning af acontobetalingen på sit møde i morgen. Forvaltningen lægger op til, at der opkræves et beløb svarende til en ekstra aconto-rate i 2003. Den ekstra rate deles op i fem portioner og betales sammen med de ordinære rater 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september og 1. november 2003. En tilsvarende ændring i opkrævningsformen er allerede sket vedrørende el for forbrugere tilsluttet Frederikshavn Forsyningspligt. Ændringen fra betaling bagud til betaling forud skete gennem opkrævning af én ekstra rate. Formanden for forsyningsudvalget, Jens Hedegaard Kristensen (CD), benægter, at vand- og fjernvarmekunderne har grund til at frygte store stigninger i forbrugsafgiften i 2003 som følge af omlægningen. Han taler om muligheden for "modsvarende besparelser," og at udvalget må vurdere, hvad forbrugerne får den anden vej, før det beslutter sig. Jens Hedegaard siger, at omlægninge indirekte er en følge af budgetdrøftelserne, og hensigten er at gøre de takstfinansierede selskaber mere effektive. Hvis de har en større kapital at arbejde med, så vil der være mulighed for at levere til lavere priser. Han påpeger, at forudbetaling af forbruget vil give et bedre cash-flow i kommunale værker, der betaler en stor del af deres udgifter forud. Værkerne kan undgå dyre renter ved at trække på kassekreditten hos kommunen. Prisnedsættelse? Rentereduktionen vil ikke hos forbrugerne resultere i besparelser, som modsvarer betaling af en ekstra acontorate. Muligvis kan en del af en ekstra acontobetaling kompenseres med en prisnedsættelse finansieret med ikke udmøntede gevinster af ny driftsoverenskomst mellem kommunale værker, Elsam og AVØ vedrørende det affaldsfyrede kraftvarmeanlæg på Vendsysselvej. Den problematik ønsker Jens Hedegaard ikke at kommentere forud for udvalgsmødet. Alt på én regning Teknisk forvaltning peger i sin indstilling til udvalget på, at overgangen til en ny betalingsmåde giver mulighed for stordriftsfordele. De kommunale forsyningsselskaber vil nemlig igen kunne udsende en samlet opgørelse på kundernes forbrug af el, varme og vand. Afregningen for el bliver nu udsendt separat. Forvaltningen nævner også muligheden af besparelser på revisionskontoen og peger på, at revisionen af de kommunale elselskaber i 2001 gav en ekstraregning på en halv million kr. på grund af periodiseringsproblemer, der fulgte af betaling bagud. Men for den enkelte forbruger bliver sådanne administrative besparelser dog kun til småmønt. Så forbrugerne gør klogt i at regne med at skulle af med væsentligt mere for vand og fjernvarme i 2003, hvis den ekstra acontorate bliver til virkelighed. Også fordi forvaltningen forventer, at kommunen får 17,3 mio. kr. ekstra i kassen ved manøvren, og det er endda eksklusive moms og afgifter.