Mere albuerum på Sjørring Skole

Sjørring Skole er klar med udbudsmaterialet til et byggeri, der skal skabe optimale rammer til otte klasser i indskolingsafdelingen

Sydthy Arkitektkontor er ved at lægge sidste hånd på udbudsmaterialet til byggeri af ny indskolingsafdeling ved Sjørring Skole. Byggeriet har været på tegnebrættet siden 2000, hvor der blev lavet en udbygningsplan for Sjørring Skole i tre etaper. I den mellemliggende periode er omkring halvanden etape gennemført, idet skolen har fået seks nye klasseværelser og faglokaler til fysik, biologi, natur og teknik samt hjemkundskab (færdigt 2003, byggeomkostninger cirka 12 mio. kr. inklusive tagrenovering) samt en ny skolefritidsordning (færdig 2009). Næste fase har stået i venteposition, men da Sjørring Skole som følge af beslutningen om ny skolestruktur fra august i år skal modtage samtlige elever fra Hundborg Skole samt de ældste årgange fra Vorupør Skole, er det særlig kærkomment, at Thisted Byråd sidste år besluttede at øremærke knap ti mio. kr. på anlægsbudgettet til indskolingsafdelingen i Sjørring. - Vi bygger primært af pædagogiske årsager, for at skabe bedre rammer for samarbejdet mellem lærerne i de yngste klasser. Men det er klart, at det også giver lidt mere albuerum nu, da vi får flere elever, siger skoleleder Per Dahm.