Mere arbejde til Karstensen

Ordre på trawler til Island kommer blot en uge efter ordre fra Færøerne

Den 38,8 me­ter lan­ge hæk­traw­ler til Is­land skal være fær­dig i mid­ten af sep­tem­ber 2009. TEG­NING: KARS­TEN­SENS SKIBS­VÆRFT

Den 38,8 me­ter lan­ge hæk­traw­ler til Is­land skal være fær­dig i mid­ten af sep­tem­ber 2009. TEG­NING: KARS­TEN­SENS SKIBS­VÆRFT

SKAGEN:Beskæftigelsen for medarbejderne på Karstensens Skibsværft i Skagen er nu sikret frem til i hvert fald midten af september 2009. 15. september 2009 er afleveringsdagen for værftets nyeste ordre. Det er en 38,8 meter lang hæktrawler til et islandsk rederi. Det er den første nybygningsordre til Island i rigtig mange år for værftet i Skagen, og direktør Knud Degn Karstensen glæder sig ikke mindst over, at det er en fire - fem år gammel nybygning fra værftet, der er den direkte årsag til den nye ordre. - En trawler, som vi i sin tid byggede til skotske fiskere, er siden solgt til et rederi på Vestmannaeyar, og folkene fra rederiet ÓS har ønsket at få et skib nogenlunde magen til, fordi de har kunnet følge, hvor godt fiskeriet med denne trawler går. Dog skal vi hele vejen igennem tage den mest moderne teknik i brug, når det gælder udrustningen af trawleren, siger Knud Degn Karstensen. Det er i øvrigt skibsingeniørerne på værftet i Skagen, der har udviklet og designet den nye trawler, som det islandske rederi ønsker. Den nye ordre har nummer 409, og den kommer blot en uges tid efter, at man havde skrevet ordren på det hidtil største fiskeskib ind i ordrebogen. Det er en 81,6 meter lang not- og trawler til et færøsk rederi. - Vi er nu godt 180 fastansatte medarbejdere på værftet, og vi kan mærke, at den store ordrebeholdning øger interessen hos maskinarbejdere og skibsbyggere for at blive ansat, siger Knud Degn Karstensen. Knud Degn Karstensen vurderer, at værftet i dag har arbejde til mindst 200 mand, og det tal bliver endnu større den dag, værftets nye tørdok er klar til at blive taget i brug. - Vi skal have bygget en ny frokoststue, og den får plads til 250 mand, siger Knud Degn Karstensen. Skroget til den nye trawler bygges på et værft i Polen, og det ankommer til Skagen 1. marts 2009. Trawleren, VE-401 ”ÞÓRUNN SVEINSDÓTTIR” bygges som fabriksskib. Der bliver kahytter, så der kan være 15 mand om bord. Trawleren skal fiske med bundtrawl og fange blandt andet torsk og sej. Fisken renses om bord, og fangsten opbevares i store kasser, som ises. Der er brug for et ekstra stor besætning, fordi der finde en høj grad af forædling af fangsten sted om bord. Med den nye ordre har værftet i Skagen nu 10 nybygninger, som ikke er afleveret, skrevet ind i ordrebogen.