Lokalpolitik

Mere asfalt på vejene og lavere skat

Bevilling allerede i år til ventilation i børnehaverne Højgården og Bakkegården

FARSØ:Næste år vil om alt går vel slutte med en beholdning i Farsø kommunekasse på knap 11 millioner kroner. Samtidig kommer skatteprocenten ned fra de nuværende 22,1 til rent 22 procent. Det er politikerne i byrådet blevet enige om. Der er også enighed om at fremrykke asfaltarbejder på de kommunale veje, da priserne i år er gode. Derfor bliver der brugt en million kroner mere end beregnet på vejene i år, mens det samme beløb forsvinder fra næste års budget. Omfartsvej på vej Skattenedsættelsen er beregnet til en værdi af 817.000 kroner. Der er afsat 300.000 kroner til næste etape på Farsø skole, mere edb på skolerne koster 100.000 kroner, til det sociale område er der ekstra 600.000 kroner, som forligsparterne fortrinsvis øremærker til ældreområdet. Samtidig er der politisk vilje til at ændre på det eksisterende anlægsprogram, sådan der kan byggemodnes 12 industrigrunde i forbindelse med omfartsvejen Svoldrupvej-Røjbækvej. Her hjælper det på omfartsvejprojektet, at amtet har foreslået en forlægning af Fabriksvej sådan Svoldrupvej kan løbe i en bue over i Røjbækvej. Amtet vil betale 30 procent af udgiften. Senere er det hensigten at lave et mageskifte med amtet i forbindelse med bymidten, således amtet overtager ansvaret for omfartsvejen, når den er klar. Smertensbarn Familieafdelingen er fortsat et smertensbarn i Farsø kommunen og på budgettet næste år er afsat godt en halv million kroner yderligere til afdelingen, lige som afskeden med den tidligere kommunaldirektør udløser en bevilling på 372.000 kroner i godtgørelse. Forliget for næste år forudsætter ud over mere asfalt allerede i år, at der kommer liv i ventilationen i børnehaverne Højgården og Bakkegården. Det kræver en anlægsbevilling i år og det giver politikerne hinanden håndslag på vil ske. Borgmester Hans O. A. KJeldsen understreger, at Farsø også i de kommende år vil have en rimelig kassebeholdning. I år har kommunen modtaget halvanden million kroner fra staten som vanskeligt stillet kommune. Det samme beløb er indregnet for de følgende år, men faktisk vil kommunen efter de nugældende regler være berettiget til ekstra fem millioner kr.