Mere børnekultur i Brovst Kommune

Byrådet sætter 120.000 kroner af til børnekultur i 2005

BROVST:Fra årsskiftet bliver der sat speciel fokus på kulturelle tilbud til børn og unge. Tidligere har der været én samlet pulje til kulturelle arrangementer, men nu er der sat 120.000 kroner af til børnekultur på 2005-budgettet, og det glæder formanden for kulturudvalget, Kim Bennike (DF). - I kulturudvalget var vi enige om at sætte fokus på børnekulturområdet, for det har været lidt forsømt. Derfor er det utrolig positivt, at der nu er fundet penge til det i budgettet. Flere muligheder Kim Bennike fortæller, at 20.000 kroner er afsat til kulturelle arrangementer, som Nordjyllands Amt arrangerer for børn. Hvad de sidste 100.000 skal bruges til, er endnu ikke bestemt. - Der er flere muligheder. Enten kan pengene afsættes til specifikke projekter eller også kan der ansøges om pengene. Endelig kan de to muligheder kombineres. Kim Bennike fortæller, at kulturudvalget på et møde i januar eller februar vil træffe afgørelse om, hvilken mulighed der skal vælges. Øjnene skal åbnes Kim Bennike håber, at de kulturelle tilbud vil givtige for børnene. - Det er vigtigt, at børnene får nogle kulturelle oplevelser, så de kommer til at kende deres rødder og den kultur, der er i Brovst. Ifølge Kim Bennike er der dog generelt for lidt kultur i Brovst Kommune. Det kan medføre, at mange først får øjnene op for, hvad kultur er, når de forlader kommunen. - Det er måske først, når de begynder at studere i de større byer, at de opdager, hvad kulturen kan byde på. Forhåbentligt vil vores satsning betyde, at børn fremover kan opdage kulturen, mens de bor i Brovst Kommune.

Forsiden