Velgørenhed

Mere brug for frivilligt arbejde

Færre kommunale kroner kræver mere arbejde i de frivilliges rækker og flere frivillige

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lisbeth Haar, th., og Githa Jespersen fra Dragskilde i Thisted, sætter perler på en snor til de smykker, de solgte på De frivilliges marked.

Snedsted Tamburkorps og Thisted Brassband lagde den musikalske bund under dette års udgave af de frivilliges marked, som denne gang var henlagt til Hurup, og blandt de 16 foreninger, der var repræsenteret med en stand på markedet var også støtteforeningen for Snedsted Tamburkorps. - Hvorfor, jo – vi er også en frivillig forening, der i lighed med andre frivillige foreninger selv må gøre en aktiv indsats for at skaffe penge til det arbejde, vi gør blandt børn og unge, fortæller Leif Pinholt, kasserer i støtteforeningen med en bemærkning om, at der alene i Snedsted er 26 foreninger, der falder ind inder frivillighedsbegrebet. Vi må selv - Og når kommunen får færre penge til de frivillige foreninger, så må vi selv gøre en større indsats, siger Leif Pinholt. Kirsten Kristensen, mangeårig tovholder på arrangementet, fortæller, at det ikke gør noget for arrangementet som sådan at andre frivillige foreninger end de, der udfører egentligt socialt arbejde er med. - Det er ikke en problemstilling, vi har overvejet. Tidligere var spejderne med på de frivilliges marked. Det har de ikke været i en årrække, hvor udviklingen måske har gjort, at det primært var repræsentanter for det frivillige, sociale arbejde og lignende, der stillede op, siger Kirsten Kristensen. Hun understreger, at arrangementet først og fremmest skal bruges til at fortælle om det frivillige arbejde, om de foreninger, der udfører det og om de frivillige, der får tingene til at ske. - Der bliver stadig mere brug for en frivillig indsats på mange forskellige områder. Det vil vi gerne fortælle og samtidig gøre opmærksom på, at frivillige gør et stort stykke arbejde på nogle områder, hvor der bliver færre kommunale kroner, fortæller Kirsten Kristensen, der selv repræsenterer støtteforeningen for Dragskilde i Thisted, hvor der gøres en indsats til gavn for psykisk syge unge.