EMNER

Mere bureaukrati

K:Som det fremgår af medierne, fortsætter de konservative deres ihærdige kamp for at bureaukratisere Danmark. Nu skal politiet i gang med at tjekke muslimers påklædning, og kommunerne skal komme på endnu flere kontrolbesøg på friskolerne. Selvom brugen af burkaer er klart kvindeundertrykkende, så er spørgsmålet om det er så stort et samfundsproblem, at man skal lave særlovgivning for de 30 og 50 personer i dette land, der daglig bruger burka? Ja, tættere på individuel lovgivning kommer vi vist aldrig. Lene Espersen foreslår besøg/kontrol på de frie efterskoler en gang om året – altså, de muslimske naturligvis. Det generer ikke Lene Espersen, at journalister og politikerkolleger påpeger, at de allerede får uanmeldt besøg 2 gange om året. For den konservative leder svarer ” at der bestemt kunne ske meget imellem de besøg”. Det har Lene Espersen så evigt ret i, men skal de så kontrolleres 3, 4, eller 6 gange om året. Eller bør man ikke satse på især at kontrollere de steder, hvor man har konkrete mistanker. Et faktum er. at med de konservatives symbollovgivning får man sikret beskæftigelsen til folketing, kommuner, politi og en masse bureaukrater mange år frem i tiden. Det kan derfor undre at Espersen - de konservatives leder havde så travlt med at tale om afbureaukratisering og mindre lovgivning før sommer, men i politik skifter dagsordenen hurtigt i disse år og måneder.