Frederikshavn

Mere byplancirkus

Billedet viser en sættevogn, som er bugseret ind fra Parallelvej til Maskinhallen med materialer på paller til en udstilling

Billedet viser en sættevogn, som er bugseret ind fra Parallelvej til Maskinhallen med materialer på paller til en udstilling

BLÆNDVÆRK:Jeg læser med fryd Keld Gydums indlæg under debat den 18. ds. Hele indlægget ord for ord træffer på en prik de tanker enhver fornuftig byplanlægger ville fostre, såfremt han fik opgaven overdraget. Er det politikerne, planlæggerne eller begge kategorier, der med deres til pynt misfostrer vil spolere byen som erhvervs- og forretningsby? Det kan efterhånden ikke lade sig gøre at komme ind til forretningerne med vareforsyninger pr. lastvogn. Nu til dags pakkes varerne på paller i engrosledet, transporteres direkte fra fabrik eller engroslager til detailhandleren med store sættevogne op til 20 m længde, og de bliver større endnu. Disse lastbiler har selv små gaffeltrucks med, som transporterer pallerne ind i forretningernes lagre. Billedet viser en sættevogn, som er bugseret ind fra Parallelvej til Maskinhallen med materialer på paller til en udstilling. Jeg beundrer de chauffører, som kan præstere dette kunststykke. Al den snak om, at bilerne skal ud af byen, er galimatias. Først skal forretningerne have varerne ind, derefter skal kunderne have varerne hjem, det foregår også i biler, og kunderne vil ikke slæbe varer længere end ud til forretningernes egen parkeringsplads. Såfremt disse to transportformer afskæres, dør forretningen. Det er som at afbryde såvel puls- som veneårer fra en muskel, så dør den også. Jeg fatter ikke, at forretningsindehaverne tilsyneladende ikke har rejst sig i protest mod denne planforvaltning. For så vidt angår Kirkepladsen, bliver det spændende at se, hvor mange buler i bilerne de opsatte pullerter vil forvolde. Mon den ødselhed, der her og Danmarksgade udøses, vil blive til gavn eller kun til pynt og pral? Mindst halvdelen af de millioner, der her udøses, kunne let have været sparet og anlægget i øvrigt sat nogle år ud, så kunne der måske være blevet penge til skolerne.