Mere centralisering

REGIONER/NEDLÆGGELSE:Venstres seneste kovending vedrørende regionerne burde ikke komme bag på os; men er ikke desto mindre ødelæggende for et samlet Danmark. Venstre roste sig i mange år af at være beskytteren af det nære samfund og garanten for udvikling af og i hele landet. Dette image har Venstre lagt bag sig. Nu er det centraliseringen det gælder og ind imellem har man indtrykket af, at det er for centraliseringens egen skyld! Listen over centraliseringer er lang for denne regerings levetid. Politi-, rets- og kommunalreformerne fjernede arbejdspladser i stor stil fra yderområderne. Vinderen i kommunalreformen blev ikke kommunerne; men staten, der trak en lang række funktioner og job ind under sine vinger. Når det gælder sygehuse er der nogle indikatorer, der peger i retning af større enheden af hensyn til kvaliteten i patientbehandlingen; men der er ikke fagligt belæg for alle sammenlægningerne. Hvorfor skal speciale funktionen for skulderoperationer ved Aalborg/Farsø Sygehus fjernes, når specialisterne findes i dag på stedet? Seneste udspil med en samling af sygehusene i tre regioner uden folkevalgte i styringen af disse er seneste element fra en mere og mere desperat regeringsleder. Hvor bliver incitamentet til at sikre et udspecialiseret sygehusvæsen i Nordjylland af? Der vil til enhver tid kunne argumenteres for at det er bedre at samle funktionerne i Aarhus! Hvor bliver pladsen af til at teste forskellige organiseringsformer, opgaveløsninger? Radioavisen meddelte at Aalborg Sygehus havde danmarkspatent på at udtage patenter, mere end hundrede har tænksomme ansatte påpeget og sygehuset fulgt op. Tror nogen, at et statsdrevet sygehusvæsen vil have plads til et sådant fokus, nej, staten har såmænd bøvl nok med at få statsbanerne til at fungere! Vilkårene for Nordjylland bliver værre uden den generator, som regionernes værktøjskasse med regional udvikling enten forsvinder eller placeres i Aarhus. En lille tildragelse under satsningen på Aalborg Sygehus med et Forskningens Hus placeret tæt på sygehusets læger. Mens Aarhus Universitet havde ledelsen over forskningsindsatsen på Aalborg Sygehus blev ingen forskningsprojekter mellem Aalborg Universitet og sygehuset sat i gang, alene projekter, der havde relation til forskningsmiljøerne i Aarhus kunne accepteres! Tankevækkende og beskæmmende at tænke sig med Aarhus i den ledende rolle! Desværre er Venstres centraliseringstrang ikke af ny dato, herom vidner den udvikling, Danmark har været igennem med fødevareproduktion af høj kvalitet; men også for den store del noget tandløs når det gælder forskellighed og smagsoplevelser. Det er på tide, at Danmark sætter nogle nye mål for samfundsudviklingen, og det beder vi om opbakning til ved det valg, vi snart bør have.