Tyskland

Mere chefuro hos MAN Diesel

FREDERIKSHAVN:Den ny koncernstruktur i MAN Diesel har skabt røre på chefgangene i den tyskejede virksomhed. Fra årsskiftet samles virksomhedens aktiviteter og fabrikker i Danmark, Tyskland, Frankrig og England i det nyoprettede europæiske selskab MAN Diesel SE, og en ny funktionsopdelt ledelse på tværs af landegrænserne i den ny organisations seks forretningsenheder er under opbygning. På MAN Diesel’s fabrik i Frederikshavn med over 900 ansatte har den ny koncernstruktur foreløbig betydet, at den hidtidige direktør gennem to og et halvt år, Lars Bonderup Bjørn, i oktober forlod virksomheden, og inden for de seneste to uger er endnu to chefer, produktions- og logistikchef Carsten Sørensen, der har været ansat på virksomheden i 28 år, samt propulsion-chefen Jacob Bech-Petersen gået fra borde. Angiveligt fordi de ligesom Lars Bjørn heller ikke fandt de nye job, de fik tilbudt i koncernen, interessante nok. Som ny såkaldt site manager eller fabrikschef i Frederikshavn og med direkte reference til hovedsædet i Augsburg og den øverste tyske chef for firetakter-forretningsenheden, Stefan Spindler, er pr. december udpeget Lars Peter Olsen. Han er i forvejen produktions- og logistikchef på MAN Diesel i København, et job han også fortsat skal bestride. Lars Peter Olsen er 49 år, ingeniør og HD i organisation. I toppen af MAN Diesel SE bliver den hidtidige direktør for MAN Diesel A/S i Danmark, Peter Sunn Pedersen, chef for to-takterne på europæisk plan, og Lars Skytte bliver næstkommanderende for den ny europæiske power plant-enhed. Skytte indgik i chefkollegiet i Frederikshavn, som salgschef for stationære motorer. - Det vil altid give lidt turbolens, når der sadles om til en ny organisationsstruktur. Ordrerne strømmer stadig ind, og der arbejdes uændret hårdt på for at overholde leveringsterminerne, siger informationschef i MAN Diesel A/S, Peter Dan Petersen.