Aalborg

Mere debat

EU:Det har i mange år, når snakken er faldet på EU, handlet om ja eller nej til unionen frem for ja eller nej til indholdet i det konkrete, der er til debat. Beslutningen om ja eller nej tog vi i 1972. Det er derfor på tide, vi retter debatten mod unionens indhold, forholder os til, hvad vi er en del af og sætter et fremadrettet fokus, hvor vi forholder os konstruktivt til, hvad det er for et EU og Europa, vi ønsker. Der er mange områder, hvor samarbejde mellem medlemsstaterne kan være en klar fordel. Landene vil stå meget stærkere, hvis Europa står samlet og udnytter de positive sider af unionen. Sammen kan medlemslandene skabe et stærkt, konstruktivt og bæredygtigt EU. Dermed kan debatten om for eller imod blive i forrige årtusinde. Anne Elizabeth Kamstrup kandidat (R) til Europa-parlamentet, Rosenlundsgade 4, 1.tv, Aalborg annekamstrup@gmail.com