Mere DR- pølsesnak

ORIENTERING:DR-redaktør for "Orientering", Brita Kvist Hansen, gentager (22.11.) pølsesnakken fra svaret til mig, som jeg bragte smagsprøver på i et indlæg (17.11.). Det ville unægtelig have været mere interessant, om den gode redaktør i stedet var fremkommet med et svar, der redegjorde for, hvilke bevæggrunde, evt. undersøgelser, der retfærdiggør denne discountudgave af præsentationen af to-timers programet "Orientering." Er man evt. blevet bombarderet med henvendelser fra utilfredse lyttere, der ikke ønsker at få en samlet oversigt ved starten af en så indholdstung udsendelse? Eller er der anden væsentlig viden, der begrunder initiativet? Jeg har en mistanke om, at den såkaldte udvikling/fornyelse blot er en tilfældig idé/strøtanke, der er blevet omsat i praksis for at demonstrere kreativitet og omstillingsvillighed. Vel kan man gå ind på DR`s hjemmeside og erkyndige sig om de enkelte emner - (dog uden ca. tidsangivelser), som redaktøren antyder. Der er bare lige det problem, at det kan være upraktisk at skulle være inden for armslængde af en pc'er, hver gang man vil lytte til "Orientering".