EMNER

Mere eksport til nordjyske firmaer

Hobro-virksomhed en af dem der nyder godt af eksportprogram med konsulentbistand

HOBRO:- Som et direkte resultat af informationer, vi har fået gennem eksportprogrammet, har vi i hvert fald opnået de første 10 ordrer. Det konstaterer direktør Jens Buus fra Wintech A/S i Hobro efter at have deltaget i Nordjysk Eksportprogram siden juli sidste år. I alt er 176 virksomheder tilmeldt programmet, der er sat i gang for at få udnyttet i hvert fald nogle af de store eksportmuligheder, der ligger ubrugt hen i mange mindre og mellemstore nordjyske virksomheder. 90 af de tilmeldte virksomheder er indtil videre blevet bevilget konsulentbistand og er godt i gang med at udnytte hjælpen. En af dem er Wintech, som sælger og servicerer automatiske lukkesystemer til ovenlysvinduer og glasfacader. Det er blandt andet noget med at styre temperatur og fugt i for eksempel kontorbygninger ved hjælp af motorer og styreelektronik. Virksomheden, der beskæftiger 10 medarbejdere, begyndte i 1999 med en omsætning på to mio. kr. det første år, venter at nå 20 mio. kr. i år og har en ambition om at fordoble resultatet i løbet af de kommende fire år. - Imidlertid har vi mere end halvdelen af markedet i Danmark, og derfor er eksport interessant for os. Vi er da også godt i gang i Norge, mens det har knebet mere med Sverige. Derfor tilmeldte vi os eksportprogrammet og har med hjælp derfra koncentreret os om det svenske marked, forklarer Jens Buus. Dels har Wintech brugt konsulentbistanden til internt at geare virksomheden til at gå ud på de store eksportmarkeder. Og dels har man brugt de bevilgede penge til at hyre et svensk konsulentfirma: - Vi fik svenskerne til at beskrive markedet for os. Hvad er vi oppe imod, hvem er vore kunder og hvem er vore konkurrenter, og det er en viden, vi i høj grad har haft glæde af og som vi ellers ikke havde fået. Uden eksportprogrammet tror jeg ikke, at vi havde taget det skridt at hyre et svensk konsulentfirma, vurderer Jens Buus. Han er ekstra glad for at være med i programmet, fordi det er kommet på et gunstigt tidspunkt: - Selv om byggebranchen i Danmark er stagneret, har vi på grund af ordrerne fra udlandet kunnet holde vores vækstmål, så jeg håber, at vi kan fortsætte, når vores tilskudsperiode udløber i juli. Vi vil nemlig også gerne ind i Finland, siger Jens Buus, som konkluderer, at Wintech har haft meget gavn af eksportprogrammet: - Hjælpen er let tilgængelig, det kører effektivt, og så har det givet os et målbart resultat. Side 3