Mere end blot skov

Buderupholm Statsskovdistrikt rejser nye skove og genopretter søer

NORDJYLLAND:Buderupholm Statsskovdistrikt er 1 af 25 statsskovdistrikter under Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet. Distriktet administrerer således statens skov- og naturarealer i Himmerland og det Sydøstlige Vendsyssel. Godt 2200 ha er skovbevokset, heraf ligger langt størstedelen i Rold Skov, som staten ejer en fjerdedel af. Desuden er distriktet i gang med skovrejsning i tre indsatsområder, nemlig i Aars, Drastrup og Nørager. Der er tilplantet mere end 400 ha. Et fjerde indsatsområde, Poulstrup syd for Aalborg, er på tegnebrættet. Næsten 1200 ha er ubevoksede arealer, hvoraf de mest kendte er Rebild Bakker. Limfjordsøen Livø hører også under Buderupholm med sit økologiske demonstrationslandbrug. Distriktets primære drift er naturligvis skovdrift. Årligt hugges omkring 10.000 kubikmeter træ. Juletræ- og pyntegrøntproduktionen har også en vis vægt med en årligt produktion på omkring 8000 juletræer og næsten 150 tons pyntegrønt. Produktionen af rekreative muligheder for publikum er et andet vigtigt område. Der arbejdes således også med med naturpleje, etablering og vedligeholdelse af publikumsfaciliteterne. Endelig har naturgenopretning fået mere og mere vægt i de senere år. Man har opkøbt dambrug og genoprettet kildevæld i Gravlevdalen. Desuden undersøges mulighederne for genopretning af Julstrup Sø vest for Støvring. Distriktet har 22 ansatte skovarbejdere, hvoraf nogle er sæsonbeskæftigede med bygningsvedligeholdelse, samt fire elever. Desuden er der ansat 11 funktionærer.