EMNER

Mere end én kurre på tråden i Engparken

HJØRRING:Grundvandssænkningen er ikke det eneste problem, Hjørring Kommune har måttet tage en snak med bygherren i Engparken om. Bygherren har gravet render i det beskyttede naturområde og fået en henstilling om at kaste dem til. Der er kørt jord ud i mosen, som bygherren siger, stammer fra en kommunal nedgravning af rør. Kommunen vurderer dog, at nedgravningen af tre rør ikke giver så meget overskudsjord, og at noget af jordpåfyldningen stammer fra byggeri eller vejanlæg. Et stykke af vejen ind i boligområdet er blevet hævet, fordi den ellers ville stå under vand en del af året. Dette er sket på trods af udtrykkelige instrukser fra kommunen om at ingen form for terrænregulering er tilladt i byggemodninger generelt og i denne byggemodning i særdeleshed. Avisen har adskillige gange henvendt sig til teknisk forvaltning for at få en nærmere forklaring på problemerne omkring Engparken, men dette er desværre ikke lykkedes.