Mere end én stemme

Når Ungdomshuset på Nørrebro bliver ryddet, får politiet skyld for at fare alt for hårdt frem. Når graffitimalere går planmæssigt amok i det indre København, bliver politiet kritiseret for at have været for passivt. Når Brorsons Kirke på Nørrebro bliver ryddet for tvangsudviste irakiske asylsøgere, kommer der for alvor fart og styrke på kritikken. Af irakere, der stik imod egen overbevisning har slået sig ned i en kirke af en helt anden trosretning? Nej, af politiet da! Den massive kritik for at have gjort, hvad politikerne har bedt om - eller rettere for måden, politifolkene har udført opgaven på - har skygget for mange andre sider af en besynderlig kirkebesættelsessag. For har irakerne mon selv fået indfaldet med at søge ly i en kristen kirke, eller kan andre have inspireret dem efter en lignende kirkebesættelsessag i Blågårds Kirke for 17 år siden? Hvad blev der af det ansvar, som kirkens menighedsråd og præst havde påtaget sig gennem tre måneder, da kirken blev ryddet og der opstod et naturligt behov for at få ryddet op og udbedret skader? Og hvordan kan et demokratisk valgt parti som Enhedslisten i øvrigt så aktivt støtte en ulovlig aktion? Uanset hvem der har foretaget sig hvad, har rydningen efterladt en tankevækkende diskussion blandt præster, ikke så meget om irakerne, som om præsternes egen arbejdsplads, kirken, for er det et fredhelligt sted for hvem som helst, som nogle præster mener, eller er der intet fredhelligt ved kirken, som andre mener? At præster i den samme folkekirke kan stå så langt fra hinanden - og sagen med Brorsons Kirke er hverken det første eller det sidste eksempel - har kaldt på undren hos nogen, som ikke forstår, at folkekirken ikke taler med én stemme. Men så har undrerne ikke forstået selve protesten i den protestantiske kirke, som i sin tid har været vendt imod katolicismen og dens dyrkelse af enevælde i form af paven. Hvem skulle i øvrigt være fælles, entydig talsperson for den danske folkekirke: Integrations- og kirkeminister Birthe Rønn Hornbech eller en af landets biskopper efter intern lodtrækning?