Mere end seks års kamp for lægeuddannelse på AAU

September 2003: Aarhus Universitet (AU) får lov til at uddanne ingeniører, og dekan Finn Kjærsdam bebuder, at så vil AAU slås for en lægeuddannelse. Samme efterår taler rektor Sven Caspersen, AAU, cheflæge Tove Nilsson, Aalborg Sygehus, og amtsborgmester Orla Hav (S) forsonligt om samarbejde mellem AU og AAU. Foråret 2004: Nybagt rektor Jørgen Østergaard, AAU, bebuder en ansøgning med studiestart i 2005. Lokale Venstrefolk bakker op, men skepsis fra overlæge Karsten Nielsen, Aalborg Sygehus, der også er formand for de danske speciallæger. Han peger både på praktiske problemer og udsigten til, at lægemanglen er ovre, når de første læger fra AAU kan være speciallæger i 2020. Maj 2004: Massiv modstand fra overlæger i Aalborg mod lægeuddannelsen på AAU. September 2004: AAU har søgt og håber på start i 2006. AU melder, at hvis svaret bliver positivt, så vil Århus ikke længere anvende Aalborg Sygehus som universitetshospital. AS-formand Karsten Nielsen forudset markant fald i kvaliteten af forskning og uddannelse - som det vil tage 10-20 år at indhente. Oktober 2004: Opbakning fra nordjyske politikere. AAU fylder 30 år - men videnskabsminister Helge Sander (V) har intet løfte om lægeuddannelse med i gaveposen. Senere erklærer han sig inhabil, fordi han er folketingskandidat i Aalborg. November 2004: Sundhedsstyrelsen og de tre universiteter med lægeuddannelse vender tommelen nedad i høringssvar. Januar 2005: Statsminister Anders Fogh på valgturne opfordrer AAU til at droppe planerne. Helge Sander, der er folketingskandidat for samme parti i Aalborg, tror stadig på en lægeuddannelse i Aalborg. Jakob Axel Nielsen (K), der for første gang er kandidat, mener, at statsministeren må være fejlinformeret. Juni 2005: Signaler gennem hele foråret får AAU til at ændre sin ansøgning, så kandidaterne udelukkende skal være rettet mod medicoindustrien og altså ikke kunne virke som læger. Oktober 2005: FAS-formand Karsten Nielsen frygter, at AAU vil bruge en sådan uddannelsen som afsæt til at etablere en lægeuddannelse på et senere tidspunkt. 1. december 2005: AAU får godkendt en femårige ingeniøruddannelse i Medicin med Industriel Specialisering, også kaldet industriel medicin. 1. september 2006: De første 59 studerende begynder på uddannelsen. AAU arbejder sammen med Sygehus Vendsyssel om studiepladser. December 2006: En aftale mellem AU og Region Nordjylland gør det muligt for kandidater fra AU at tage 7.-12. semester på Aalborg Sygehus i stedet for som hidtil kun 8. og 10. semester. Marts 2007: Protester fra studerende i Århus, der frygter at blive tvunget til Aalborg. April 2007: Rektor Finn Kjærsdam, AAU, mener at senest i 2009 skal det være muligt at uddanne sig til læge i Aalborg. September 2007: 96 studerende begynder på studiet i industriel medicin. September 2007: Bestyrelsen for AAU bakker op om en ansøgning om lægeuddannelse i Aalborg fra 2009. Men der er ikke plads til flere medicinstuderende på Aalborg Sygehus, siger Ole Thorlacius-Ussing, der er uddannelsesleder for lægeuddannelsen på sygehuset. November 2007: Lægeuddannelsen på AAU bliver igen et tema i folketingsvalgkampen. Karl Bornhøft (SF) advarer mod konsekvenser. Det samme gør den konservative Thomas Krarup, mens Orla Hav, der nu er folketingskandidat, og Jakob Axel Nielsen, der er blevet transportminister, taler varmt for tanken. November 2007: AAU lægger op til store byggeplaner indenfor Life Science - meget gerne også med en lægeuddannelse. Juli 2008: Dumpeprocenten efter første år på industriel medicin ligger for andet år i træk meget højt på AAU sammenlignet med lægeuddannelser på andre universiteter. Prodekan Egon Toft, AAU, forklarer det med frit optag i Aalborg modsat adgangsbegrænsning de andre steder. September 2008: Det hidtil laveste antal, nemlig 49, studerende begynder på studiet i industriel medicin. November 2008: Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen holder fast i ønsket om en lægeuddannelsen i Aalborg. Februar 2009: Helge Sander uddeler 200 ekstra studiepladser til Århus (100), Odense (50) og København (50). Men der er stadig brug for en uddannelse i Aalborg, mener prodekan Egon Toft. April: AAU søger Akkrediteringsrådet om lov til at udbyde en lægeuddannelse med forventet start i 2010. Det sætter igen gang i debatten, hvor en række læger advarer mod konsekvenserne. September: Sundhedsstyrelsen siger god for AAU's studieordning til en lægeuddannelse. 72 studerende begynder på studiet i industriel medicin. December: Akkrediteringsrådet siger godt for første del (bachelor). Videnskabsministeren vil først tage stilling, når rådet også har behandlet anden del (kandidat). Det sker i januar 2010. Januar 2010: Akkrediteringsrådet behandler ansøgningen 22. januar, men svaret offentliggøres først efter nogle dage. Kilde: Nordjyskes Arkiv