Onsild

Mere erhvervsliv langs motorvejen

Mariagerfjord Kommune foreslår erhvervsjord ved afkørslerne Hobro Nord og Sdr. Onsild, men staten er ikke sådan at bide skeer med

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Et erhvervsområde ved motorvejsafkørslen i Sdr. Onsild vil ligge tæt på byen - men også på ”særlige drikkevandsinteresser”.

HOBRO/ONSILD:De næste to erhvervsområder i Mariagerfjord Kommune bør ligge langs motorvejsafkørslerne.

Nærmere bestemt ved Hobro Nord og Sdr. Onsild.

Det synes politikerne i det mindste, og Mariagerfjord Erhvervsråd bakker op.

Men det vil give betænkeligheder hos staten.

Eksempelvis, at løsrevne erhvervsområder langs motorveje ”ikke er i overensstemmelse med ønsket om klare grænser mellem land og by”.

Hobro Nord ligger isoleret fra eksisterende byområde.

Ved afkørslen ved Sdr. Onsild risikerer man at komme konflikt med drikkevandsinteresser.

Forsiden