Ungdomsuddannelser

Mere fart over Skoleskibet Danmark

Søfartsstyrelsen i færd med at overdrage rederiansvaret til Martec i Frederikshavn for at få øget brug af akib og uddannelsescenter

FREDERIKSHAVN:Sejlene er ved at blive sat til øget brug af Skoleskibet Danmark. Det skal ske med Nordjyllands Maritime Uddannelsescenter i Frederikshavn, Martec, som ny reder for skibet i stedet for Søfartsstyrelsen. Vicedirektør i Søfartsstyrelsen indtil årsskiftet, nu kommiteret samme steds, Niels Bagge, bekræfter, at der foregør drøftelser med Martec om det fremtidige rederansvar. - Skoleskibet Danmark skal forblive statskoleskib, men ved at lægge rederansvaret ud, håber vi, at der kan skabes mere interesse for skibet og for de maritime grunduddannelser, siger Niels Bagge. - Tidligere svarede det 20 ugers togt på skoleskibet til den maritime grunduddannelse, men med de nye kurser for skibsassistenter, der er indført, er der kun 10 uger tilbage til skibet, eftersom de 10 første uger foregår på værkstedsskolen. Niels Bagge påpeger, at med de tidligere 20 uger var der samtidig basis for togter til fjernere destinationer, end det nu kan lade sig gøre. - Noget af det, vi drøfter, er om der igen skal togter længere væk på programmet, og hvor eleverne så kan skifte et sted i udlandet, men det vil selvfølgelig fordyre tingene, siger Niels Bagge. Ingen turistsejlads Han afviser, at Skoleskibet Danmark som statsskoleskib vil kunne bruges til decideret turistsejlads, sådan som de tre store norske og privatejede skoleskibe, Christian Raddich, Sørlandet og Statsråd Lemcke, der lever af betalende turister. - Men skibet vil i uddannelsesmæssig sammenhæng kunne bruges af firmaer og andre. Der er mange tanker og planer på bordet, siger Niels Bagge. Han forventer at der vil gå én til halvanden måned, inden den endelige aftale med Martec er forhandlet på plads. Direktør for Martec, Ole Ingrisch, siger at en rederiovertagelse af skoleskibet naturligvis er ønsket med den bagtanke at få trukket mere aktivitet til Martec og til Frederikshavn. Søger rederimedarbejder - Når nu skoleskibet har base på flådestationen i Frederikshavn vil det kun være naturligt, at også administrationen kom her til byen, med de muligheder det vil give, siger Ole Ingrisch, og peger på, at bl.a. Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus, der i samarbejde med Martec tilbyder uddannelsen HF-Søfart, også er interesseret i at kunne benytte skibet. Ole Ingrisch mødes med Søfartsstyrelsen 18. januar om det aftaleudkast, der indtil nu ligger på bordet. Han fastslår samtidig, at der bliver tale om en No Risk-aftale med styrelsen. Driften af skibet koster godt 10 mio. kr. om året, og den slags penge er ikke ledige i Martec's budget. Men planerne om virksomhedsoverdragelsen af skib og den 17 mand store handelsflådeuddannede besætning er allerede så vidt, at Martec har opslået en ny stilling som administrativ medarbejder til rederidriften. Danmarks andet store skoleskib, det fondsejede Georg Stage, uddanner også skibsassistenter samt kokkeelever, og har tæt kontraktlig tilknytning til nogle uddannelser inden for Søværnet.