Socialforsorg

Mere fleksibel hjemmehjælp

For regeringen er det vigtigt, at alle mennesker, uanset alder, har indflydelse på deres eget liv.

Jeg er derfor uforstående overfor, at Mai-Britt Iversen socialdemokratisk byrådsmedlem i Aalborg kommune, (11.1.) kritiserer regeringen for at lave stive regler og efterlyser mere indflydelse for de ældre. Regeringen har netop taget en række initiativer for at give de ældre mere indflydelse og medbestemmelse. Blandt disse initiativer kan nævnes det frie valg af hjemmehjælp. I dag har 85 pct. af de ældre, der modtager hjemmehjælp, mulighed for at vælge, om hjælpen skal udføres af kommunen eller et privat firma. Heraf har ca. hver femte i dag valgt en privat leverandør til hele eller dele af hjemmehjælpen. Samtidig med dette har de ældre fået medindflydelse på, hvad hjemmehjælperen skal bruge tiden på. Udover frit valg af hjemmehjælp har de ældre også fået mulighed for frit valg af plejehjem og ældrebolig på tværs af kommunegrænserne. Det retter op på den umyndiggørelse, som mange ældre har oplevet ved ikke selv at kunne vælge i hvilken kommune, de ønskede at bo. Før i tiden kunne de ældre ikke uden videre flytte på plejehjem eller i ældrebolig i en anden by, og de kunne heller ikke være sikre på, at ægtefællen kunne komme med. Det er der heldigvis rettet op på i dag. Regeringen har siden den tiltrådte prioriteret de ældre højt og arbejder fortsat på at sikre de ældre trygge rammer med værdier som respekt og medindflydelse i højsædet. Men man må ikke glemme at tilrettelæggelsen af arbejdet foregår i kommunerne.