Mere fokus på det folkelige

Medlemsdyk hos Jysk Automobil Sport skal vendes med mere folkerace

NYSUM:- Vi må prøve at hanke op i os selv for at få vendt skuden. Det erkendte Kaj Storgaard, Svenstrup, i sin formandsberetning forleden på Jydsk Automobil Sports generalforsamling på Gården ved Nysumbanen. - Vi har fokuseret for meget på eliten på bekostning af menige medlemmer, det daglige klubliv og det populære folkeræs, hvor især unge for små midler kan dyste på Nysumbanen. - Sådanne aktiviteter bør øges til gavn for bredden, uddyber Kaj Storgaard og hæfter sig især ved et medlemstal, som for tredje år i træk er vigende. - Vores medlemstal er faldet 253 med til sammen 132 licenser, men året har også være atypisk, fordi vi for første gang i mange år ikke har kørt rally, forklarede Kaj Storgaard over for de 58 fremmødte. Tyske roser Blandt andet fortryder formanden, at klubben ikke i fjor fik fulgte op på hensigterne om fortsat at lave bilistprøver for indregistrerede biler på afspærrede parkeringsarealer og derigennem øge interessen for at være med i klubben. - Vi har simpelt hen haft for travlt med at få etableret den nye rallycrossbane, erkender formanden. I stedet fik man altså trukket to eliteprægede arrangementer til Nysumbanen - to rallycrossløb - i det forgange år. JAS arrangerede således en afdeling af det åbne Tyske Mesterskab med deltagelse af førende svenske, tyske og danske kørere. - En løbsafvikling, vi kan være særledes stolte af. Tyskerne ville lige prøve os af som arrangører og var højlydt imponerede over vore løbslederes og dommeres stille og rolige facon - uden brug af fagter, råben og skrigen. - Tyskerne er nemlig vant til, at gemytterne ofte bringes i kog, og at protesterne sidder løst, fortæller klubbens pr-mand, Tage Bisgaard, Hvam. Selv den ellers så reserverede tyske topkører, Rolf Wollan, nikkede ved den lejlighed anerkendende. Bedre lokaler De lokalemæssige forhold i JAS glæder Kaj Storgaard sig overordentlig meget over. - Vore klublokaler er ved at tage form, og vi har på Gården fået et lokale, som kan rumme 100 mennesker, og på loftet bliver der to mødelokaler samt en masse skabe, som skal bruges til blandt andet arkiv. - Udhusene er efterhånden lavet således, at de er anvendelige til garage til klubbilerne og nogle af maskinerne. Garagen bruges af rallyafdelingen til opbevaring af materiel, berettede Kaj Storgaard, som glædede sig over de fornødne miljøtilladelser. Miljøtilladelse - Den nye miljøtilladelse giver os ret til fem løbsdage uden begrænsninger. Træningsdage for folkeracerne giver heller ikke problemer. Derimod bliver der helt sikkert kun ganske få træningstider for rallycross-kørerne, og det skyldes først og fremmest problemer med støj. For at løse de problemer kan vi forbedre forholdene ved at lave større og flere støjvolde og meget mere beplantning. Der skal være flere krav til støjmåling af racerne og desuden en vis lempelse af støjkravene til motorbaner, forklarede Kaj Storgaard. Han ser frem til et møde på mandag med Nordjyllands Amt, hvor den endelige ordlyd besluttes. - Men i øvrigt har vi fået en rigtig god behandling af amtet. De har vist forståelse for vore ønsker, roser JAS-formanden. Men arbejdet med at få den nye miljøtilladelse har unægtelig også taget en del af de aktive klubmedlemmers tid i fjor. - Vi har fået foretaget to støjberegninger - med og uden ændring af støjvolde. Der har været problemer med overfladevand og modtagelse af fyldjord - problemer med at gøre rede for, hvad der sker i depotet. Desuden har vi været plaget af oliespild, bemærker Kaj Storgaard.