Mere folkelig

Folkekirken står over for mange opgaver i de kommende år.

Der er navnlig to problemer, som trænger sig på. For det første er det mødet med de fremmede religioner i det multikulturelle Danmark. Der er et markant behov for, at kirken tydeliggør sin identitet, både over for de ”andre” og over for folkekirkens egne medlemmer. Denne markering skal naturligvis ske i respekt for, at vi lever i et land med religionsfrihed. Der er derfor behov for, at kirkens budskab bliver hørt også andre steder end ved gudstjenesten i kirken søndag formiddag. En anden, og mindst lige så vigtig opgave, er at gøre folkekirken mere folkelig. Mange medlemmer af folkekirken bruger kun kirken ved dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og måske juleaften. Kontakten til denne meget store gruppe af folkekirkemedlemmer skal nødvendigvis have en meget høj prioritet. Mange føler sig fremmede i kirken. Hvis folkekirken fortsat skal have en berettigelse som folkets kirke, så skal der gøres en indsats. Vi er ved at vælge ny biskop her i Aalborg stift. En biskop skal kunne mange ting. Han skal vejlede præster og menighedsråd, han skal rede trådene ud blandt stridbare ansatte og menighedsråd, han har en række opgaver af administrativ art. Det er selvfølgelig vigtigt, at den nye biskop er i stand til at løse disse opgaver på en kvalificeret måde. Endnu vigtigere er det imidlertid, at biskoppen arbejder for en god kontakt til især de såkaldt kirkefremmede. Her drejer det sig ikke om lærde teologiske problemstillinger, nej her drejer det sig om en uformel, tillidsvækkende indsats. Henning Toft Bro er kandidat ved bispevalget. Med sin uhøjtidelige og folkelige baggrund har han netop det, der skal til for at kunne etablere denne nødvendige forbindelse til alle grupper i folkekirken. Mange vil kende ham som den dygtige trubadur, som på utraditionel vis skaber god kontakt til mennesker. Mange vil kende ham som en person, der med lune kan få sagt væsentlige ting. Det er kun præster og menighedsrådsmedlemmer, der har stemmeret ved valget, og hvorfor egentlig det? Hvorfor kan ikke alle medlemmer af folkekirken i stiftet være med til at vælge deres nye biskop? Man kan så håbe, at der alligevel stemmes på en kandidat, der kan trænge igennem til alle grupper af folkekirkemedlemmer, sådan at den kommende biskop bliver hele stiftets biskop.