EMNER

Mere for de 18-20 mio. kr.

PRÆCISERING:Menighedsrådsformand Søren Grøn, Slettestrand, gør opmærksom på, at de 18-20 mio. kr., som de nye menighedsråd i Fjerritslev, Kollerup og Hjortdal skal forvalte den kommende periode, både dækker en udvidelse af Fjerritslev Kirkegård, renovering af graverfaciliteterne ved Fjerritslev Kirkegård samt renovering af det tidligere naturcenter i Fjerritslev til fælles sognegård. Vi skrev i sidste uge, at renoveringen af sognegården lægger beslag på det beløb, men det er altså ikke korrekt. Søren Grøn oplyser desuden, at hovedparten af udgiften til sognegården finansieres ved salget af Kollerup Avlsgård og præsteboligen Østergade 61 i Fjerritslev.