Mere for egnsteater-pengene

Ikke selvstændig afdeling, men to produktioner om året i Thisted, foreslår Limfjordsteatret.

Flere forestillinger. Limfjordsteatret bud på egnsteateropgaven betyder flere lokalt producerede teaterforestillinger på Mors og i Thy - og to af dem bliver til og får premiere i Thisted. Men Thisted får ikke et selvstændigt egnsteater. Foto fra en af Limfjordsteatrets seneste produktioner, "Instrumentet".

Flere forestillinger. Limfjordsteatret bud på egnsteateropgaven betyder flere lokalt producerede teaterforestillinger på Mors og i Thy - og to af dem bliver til og får premiere i Thisted. Men Thisted får ikke et selvstændigt egnsteater. Foto fra en af Limfjordsteatrets seneste produktioner, "Instrumentet".

Ikke noget selvstændigt egnsteater i Thisted. Men hvert år to nye teaterproduktioner, der skal blive til - og have premiere - på Thisted Musikteater. Desuden får Thisted besøg af samtlige produktioner fra Limfjordsteatret, ligesom egnsteatret med hjemsted i Nykøbing fortsat vil spille på lempelige vilkår i forsamlingshuse og andre små spillesteder i Thy. Det skal være modellen for det fremtidige egnsteater i Thisted Kommune, hvis det står til Limfjordsteatret. Teatret har budt ind på egnsteateropgaven, men uden at opfylde Thisted Kommunes krav om, at teatret skal have hjemsted i Thisted Musikteater - og at 525.000 kr. af det tilskud, som kommunen betaler til egnsteatret, skal bruges til husleje i musikteatret. Og Limfjordsteatret vil kun love at producere to forestillinger om året i Thisted - ikke tre, som udbudsmaterialet kræver. Til gengæld skal Limfjordsteatret kun have 2,1 mio. kr. i egnsteatertilskud fra Thisted - i stedet for de 3,5 mio. kr., som kommunen selv har lagt op til. Efter refusion af 40 pct. fra staten betyder det for kommunen et plus i regnskabet på 720.000 kr. Det beløb kan så bruges til husleje og tilskud til pedel til Thisted Musikteater, påpeger Limfjordsteatret i sin ansøgning. To medarbejdere i Thisted Der bliver tale om ét egnsteater for Mors og Thy - og for Salling, idet Skive Kommune også bidrager til driften af Limfjordsteatret. Men hvert år skal to professionelle teaterforestillinger sættes op i Thisted Musikteater, som også bliver fast arbejdsplads for to af egnsteatrets medarbejdere. Limfjordsteatret vil således ansætte en administrator, der i Thisted stå for bl.a. salg og marketing. Det skal samtidig være en person, der kan få "tværgående projekter til at ske i Thy i samarbejde med andre kulturinstitutioner", som det hedder i ansøgningen. Også en tekniker skal have Thisted Musikteater som arbejdssted. I øvrigt skal man trække på Limfjordsteatrets personale i Nykøbing. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad mandag