Lokalpolitik

Mere fornuft i et tunnelrør

Aalborgensisk MFer ændrer holdning til Egholm-linie

AALBORG:Nordjyllands eneste medlem af Folketingets Trafikudvalg, socialdemokraten Rasmus Prehn, har ændret holdning til den 3. Limfjordsforbindelse. Selvom han - som medlem af Aalborg byråd - i sin tid stemte for en Egholm-linie, mener han nu, at der vil være mere fornuft i at statse på et ekstra tunnelrør. - Der er flere grunde til, at jeg har taget min holdning op til fornyet vurdering, siger Rasmus Prehn. - For det første har jeg lyttet meget til byrådsmedlem Thomas Kastrup-Larsen, som stædigt og vedholdende har forsøgt at overbevise mig. Og for det andet har jeg også ladet mig påvirke af mine kolleger på Christiansborg, som mener, det er mere realistisk at at finde pengene til et tunnelløsning i øst, forklarer han. Ifølge Rasmus Prehn handler det også om at satse på en løsning, som kan realiseres indenfor en overskuelig tidsramme. - Selvom jeg egentlig troede, jeg kunne overtale Trafikudvalget til at gå ind for en vestlig linieføring, har jeg nu indset, at det er meget sværere, end jeg oprindeligt regnede med, forklarer han. Rasmus Prehn har blandt andet haft udvalgets medlemmer med på studietur til Aalborg. Og hér gik det blandt andet op for ham, at flertallet ikke mener, de nordjyske trafik-problemer er landets mest presserende. - Men de vil gerne være med til at gøre noget ved den eksisterende motorvej, og derfor synes jeg lige så godt, vi kan vende det til noget positivt, fortsætter han. - Ved at pege på et ekstra tunnelrør får vi både en løsning, som løser det umiddelbare behov, og samtidig får det heller ikke så drastiske miljø- og bykvalitetsmæssige konsekvenser, forklarer han. Rasmus Prehn vil nu arbejde for at skabe støtte og økonomi til en tunnel-løsning. For selvom han stadig tror, en vest-forbindelse vil være bedre på sigt, mener han ikke, nordjyderne skal vente alt for lang tid på en løsning. - Taler vi om et tidsperspektiv på 10 - 15 år, er et ekstra tunnelrør langt det mest realistiske, siger han. - Og derfor kan vi også lige så godt arbejde for det, i stedet for at sætte os ned og begræde situationen, understreger han. - På sigt får vi måse en vestforbindelse alligevel. Men til den tid har man forhåbentlig også en teknologi, som tager meget større hensyn til miljøet, forklarer han.