Mere forsigtigeregnskaber fra TK

Avance må først bogføres, når projekt er afsluttet

Efter en række magre år kunne TK Developments administrerende direktør Frede Clausen i går præsentere et millionoverskud, der opgjort på den gamle måde ville have været trecifret.

Efter en række magre år kunne TK Developments administrerende direktør Frede Clausen i går præsentere et millionoverskud, der opgjort på den gamle måde ville have været trecifret.

AALBORG:Med gårsdagens årsrapport fra det børsnoterede selskab TK Development har selskabet bøjet sig for den kritik, der har været rejst af selskabets indtægtsførsel af avancer. Det kan dog ikke siges at ske med selskabets gode vilje. - Vi mener nemlig fortsat, at det giver det mest fuldstændige billede af selskabets totale økonomi, at avancer bogføres i takt med at projekterne færdiggøres, siger administrerende direktør Frede Clausen. TK Development. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mener på grundlag af en gennemgang af TK’s seneste halvårsrapport noget andet og har derfor indstillet til Københavns Fondsbørs øverste ansvarlige, Fondsrådet, at ændre regnskabsprincip. En indstilling som rådet fulgte så sent som i tirsdag. TK Development har fire uger til at anke afgørelsen, men Frede Clausen tvivler på, at det vil ske. - Vi kan sagtens leve med et mere konservativt regnskabsprincip, men vi må så lige finde ud af, hvordan vi meddeler børsmarkedet den værdiskabelse, der sker i virksomheden, siger direktøren, der forestiller sig, at det eventuelt kan ske ved i selskabets regnskabsrapporter at sætte procenter på, hvor langt, man er henne i de enkelte regnskaber. Større udsving - Med den nye regnskabsmetode vil vi opleve nogle store udsving i resultatet fra år til år, fordi avancen fra et stort projekt vil blive indtægtsført i et enkelt år og ikke som tidligere over flere år, siger han. Uden betydning Hos Dansk Aktie Analyse er analytiker Peter Smed enig i, at det ændrede regnskabsprincip kræver yderligere information til aktiemarkedet. - Ellers får investorerne ikke et retvisende billede af værdiskabelsens omfang, siger Peter Smed, der i øvrigt ikke vurderer, at den ændrede regnskabsmetode økonomisk flytter noget. - Den har udelukkende effekt på regnskabstallene. Realøkonomisk er det uden betydning, idet selskabets likviditet jo er uændret, siger Peter Smed. Positivt overrasket Som i øvrigt er positivt overrasket over årsresultatet på 38 millioner kroner. - I lyset af det ændrede regnskabsprincip er det væsentligt bedre end ventet, og samtidig har selskabet hævet forventningerne til indeværende års resultat væsentligt, nemlig fra 130 til 200 millioner kroner, siger analytikeren. Havde det hidtidige regnskabsprincip været benyttet i det aktuelle regnskab ville overskuddet have været på 105 millioner kroner eller 40 millioner bedre end ventet. Frede Clausen forklarer fremgangen med generelt bedre markedsforhold på de markeder, hvor selskabet opererer, nemlig Polen, Tjekkiet og Skandinavien. - Investeringslysten blandt de forretningskæder, der etablerer sig i de centre, vi bygger er voksende, siger han. Dertil kommer stigende værdi for de ejendomme, selskabet ligger inde med.