Mere fremmedfjendskhed

Med indførelsen af den nye danskprøve, hvor indvandrere skal besvare 28 ud af 40 spørgsmål, er Danmark endnu engang vidne til en fremmedfjendskhed, som kun tjener ét formål, nemlig at sikre kapitalstærke og veluddannede udlændinge kan få adgang til statsborgerskab.

Prøven stiller urelevante spørgsmål, såsom hvornår Danmark vandt EM i fodbold. Mange svage og mentalt svage personer som har brug for en ny start eller analfabeter, får ikke et ben til jorden med denne prøve. Kun folk med sans for udenadslære vil have mulighed for at få adgang til landet. Det er en total mangel på solidaritet og ansvar overfor resten af omverdenen. Frem for en isolering af Danmark og fortsættelsen med at proklamerer at Danmark er for danskere, så bør Danmark i stedet fokusere på integration af folk med anden etnisk baggrund end dansk, ved at afhjælpe diskrimination på arbejdspladser. Desuden må samfundet gøre en større indsats mod mobning af indvandrer i folkeskolen samt tilbyde flere kulturelle tilbud som forøger chancen for integration. Derudover bør man klargøre at religion er et privatanliggende, hvormed at religion ikke skal forefindes i det offentlige rum eller på arbejdspladser, dette er uanset om det er kristendom, islam, buddhisme, hinduisme eller noget femte. Hvis samfundet når så vidt som til ”the point of no return”, hvor man hellere vil isolere samfundet fra omverdenen frem for at integrerer selv samme omverdenen, så vil medmenneskeligheden være ikke-eksisterende.