EMNER

Mere frihed til unge

Venstre ønsker at styrke de unges mobilitet under overskriften frihed under ansvar.

Derfor foreslår vi sammen med Det Konservative Folkeparti, at knallertlovgivningen snarest ændres, så unge får mulighed for at køre på lille knallert, når de fylder 15 år. Til gengæld ønskes en række stramninger af loven, så trafiksikkerheden tilgodeses. Det gælder eksempelvis med hensyn til krav om erhvervelse af egentligt knallertkørekort med forudgående forbedret undervisning i ungdomsskoleregi af de unge knallertkørere. Desuden ønsker V og K en markant skærpelse af sanktionerne ved overtrædelse af loven. Kort sagt: Noget for noget. De unge får mere frihed - og bedre mulighed for at bevæge sig rundt på knallert. Til gengæld skal de tage en bedre uddannelse, ligesom hammeren falder hårdere, hvis der begås ulovligheder. Eksempelvis ved at knallerten konfiskeres og kørekort til bil udsættes et halvt år anden gang man standses på en tunet knallert. For Venstre er det vigtigt, at vi med dette forslag giver de unge mere frihed under ansvar samtidig med at trafiksikkerheden tilgodeses. Ikke mindst unge, der bor uden for de større byer, vil få stor gavn af at kunne køre knallert allerede fra 15 års alderen. Forslaget bidrager således til at sikre et Danmark i bedre balance. Med dette forslag kommer vi også på niveau med resten af Europa, hvor aldersgrænsen for kørsel med knallert generelt er noget lavere, end de nuværende 16 år i Danmark. Jeg forventer, at et lovforslag kan behandles færdigt i foråret 2011 med efterfølgende ikrafttræden af de nye regler senest den 1. januar 2012.