EMNER

Mere gang i eksporten

Virksomheder får hjælp til at komme ud i verden med deres varer

AALBORG:Mens Nordjylland lider under eksport af arbejdspladser til udlandet, er der heldigvis også flere og flere nordjyske virksomheder, der eksporterer varer. Det sker i en lang række tilfælde efter hjælp af Det nordjyske Eksportprogram, som har kørt siden 2001, og som nu snart er overstået: - I alt er 150 firmaer med i programmet, og af dem er rundt regnet 50 helt igennem forløbet, mens andre 50 er godt i gang. I langt de fleste tilfælde er resultaterne rigtigt gode, siger virksomhedsrådgiver Jørgen Pagh fra TIC Erhvervscenter Nordjylland med en slet skjult antydning af, at en forlængelse af programmet burde komme på tale - ikke mindst som situationen er for landsdelen. Budgettet for eksportprogrammet er på 20 mio. kr., som kommer dels fra EU, dels fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen og dels fra de medvirkende virksomheder, som selv skal bidrage med 30 procent af udgifterne til eksempelvis konsulentbistand: - Hver gang tages der udgangspunkt i den enkelte virksomhed og dens muligheder. Der findes ingen standardløsninger, som gælder for alle, understreger Jørgen Pagh. Han fortæller, at baggrunden for overhovedet at sætte eksportprogrammet i gang, var en AAU-analyse med både gode og dårlige nyheder. Den dårlige var, at Nordjylland dengang i 2000 var 3,5 milliard kroner bagud i eksport i forhold til resten af landet. Den gode var, at landsdelens potentiale for at øge eksporten markant faktisk var til stede. Derfor blev eksportprogrammet skabt, så virksomheder, der ikke tidligere har eksporteret, bliver gjort klar til det, mens andre, der allerede er i gang, får styrket deres muligheder og konkurrenceevne: - Mange store virksomheder kan en del selv, når det drejer sig om eksport. Måske er de gode til at afsætte deres varer rundt om i Skandinavien, mens de ikke kender så meget til Tyskland eller Frankrig. Hvis de får hjælp til det, kan det ofte give dem et gevaldigt løft, påpeger Jørgen Pagh. Mange forskellige typer af virksomheder er med i programmet: - Nogle har fem medarbejdere, andre har 200. Nogle er højteknologiske, andre er helt traditionelle. Nogle eksporterer i forvejen, andre gør ikke. Men fælles for dem er, at de har nogle muligheder. Jørgen Pagh oplyser, at den konsulentbistand, som virksomhederne i forbindelse med eksportprogrammet får tilknyttet, typisk kan være en tidligere salgs- eller eksportdirektør med ekspertise i at analysere nye markeder. - Men det er vigtigt, faktisk helt afgørende, med aktiv medvirken fra virksomheden selv, ikke bare økonomisk, men også tidsmæssigt. Man skal selv arbejde med, for ellers sker der ikke noget, pointerer Jørgen Pagh.