Lokalpolitik

Mere grønt i industri-kvarter

Politikere godkendte udvidelse i Haverslev

HAVERSLEV:Helt som ventet bakkede den samlede kommunalbestyrelse i Nørager op om udvidelsen af industrikvarteret i Haverslev. Det betyder, at kommunen nu kan ekspropriere jorden, der grænser op til Industriparken ved motorvejen. Borgmester Poul Larsen havde allerede før tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde haft de første drøftelser med ejeren. Udvidelsen skal bane vej for, at dagligvarekoncernen Aldi kan bygge til sit i forvejen meget store centrallager i Haverslev. Kommunen har kun fået enkelte bemærkninger, mens lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Danmarks Naturfredningsforening har foreslået, at lokalplanen indeholder krav om beplantning omkring det kommende byggeri. - Mod vest og nord bør der være en tæt læbeplantning af rimelig højde. Det er vigtigt, så de nærmeste boliger ikke risikerer unødige synsmæssige og lydmæssige gener, lyder naturfolkenes forslag. Den idé vil kommunen indarbejde i lokalplanen. Morten Lem (S) udtrykte tilfredshed med, at der bliver beplantning rundt om den høje bygning. - Egentlig burde vi måske forlange en konkret højde på bevoksningen, sagde han. Lokalplanen taler kun om en "rimelig højde". Sten Jensen (V) udvidede snakken til at gælde hele industriområdet i Haverslev. - Vi burde få plantet nogle flere træer i Industriparken. I dag ser området ikke særligt attraktivt ud, mente han. Ni meter i højden Efter anmodning fra ingeniørfirmaet, som skal stå for det kommende Aldi-byggeri, bliver lokalplanen ændret på endnu et punkt. Den maksimale byggehøjde øges fra 8,5 meter til ni meter. Aldis eksisterende byggeri fra 1991-92 er nemlig ni meter højt, og den gang fik bygherren dispensation fra reglerne om byggehøjde. Firmaet ønsker at bygge det ny lager i samme højde, så den nye lokalplan indretter sig efter det konkrete behov. Byggeriet går i gang om få uger. Nybyggeriet på 6000 kvadratmeter fordeles med 2000 kvadratmeter til et kølelager og resten til almindeligt lager. Den rummelige tilbygning bringer Aldis samlede areal under tag i Haverslev op på 21.000 kvadratmeter. 35-40 mennesker arbejder på lageret, som betjener 57 Aldi-butikker i den nordlige halvdel af Jylland.