Lokalpolitik

Mere hjælp til firmaer og landmænd i 2008

Antallet af sager hober sig op, og det skal der laves om på, understreger teknisk rådmand Mariann Nørgaard

AALBORG:Sagerne hober sig op i teknisk forvaltning, hvor medarbejderne på miljøområdet har så travlt, at de skal have hjælp til de mange ansøgninger fra landmænd og virksomheder, der eksempelvis vil udvide eller foretage andre forandringer. - Vi skal bruge flere ressourcer til at få puklen af sager væk. Vi overtog en masse sager fra amtet, og vi er bagefter i behandlingen af sagerne, og det betyder, at virksomheder og landmænd kommer til at vente for længe, siger teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V). Tildelingen af flere ressourcer er en del af det budgetforslag, som teknisk udvalg har udarbejdet. Udvalget forventer, at der skal bruges 8,4 mio. kr. ekstra til drift på miljøområdet næste år. På driftsområdet skal der også findes flere penge til eksempelvis vintervedligeholdelse og til sejlrenden i Nibe. I embedsmandssprog hedder det ”afledte konsekvenser af strukturreformen”, og der tales om et beløb på 14 mio. kr. ekstra til opgaverne. Der lægges også op til, at park- og naturafdelingen skal have en økonomisk indsprøjtning til vedligeholdelsen af kommunens grønne områder. Mariann Nørgaards personlige holdning er, at der er skåret rigeligt på området i de seneste år, og rådmanden får mange henvendelser fra utilfredse borgere, der klager over manglende vedligeholdelse af eksempelvis rekreative områder. På anlægsområdet stilles der forslag om, at kommunen skal byggemodne ikke færre end 500 byggegrunde over fire år. En ændring af trafik- og parkeringsforholdene ved Gigantium er også med i budgetoplægget, og foreløbig regnes der med 12 mio. kr. til parkering og seks mio. kr. til trafikafvikling. Men langt den største udgift skal ifølge forslaget bruges til tre vejprojekter ved City Syd, nemlig etablering af Egnsplanvej, ombygning af Mariendal Mølle-indføringen og en forlængelse af Dallvej til motorvejen. De samlede udgifter løber ifølge rådmanden op i 325 mio. kr. Mariann Nørgaard understreger, at teknisk udvalg ikke har lagt sig fast på en prioritering af de forskellige projekter. Debatten med resten af byrådet om næste års budget afgør hvilke projekter, der nyder fremme.