Stofmisbrug

Mere hjælp til voksne

Omkring 60.000 børn og unge har i dag fået diagnosen ADHD.

ADHD er primært en genetisk hjerneskade, hvor den enkelte har problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig - ligesom sygdommen også kan medføre store humørsvingninger, rastløshed, motorikproblemer og vanskeligheder ved at begå sig socialt. Der er således tale om et usynligt men gennemgribende handikap, der i høj grad påvirker den enkeltes selvværd og selvtillid. Børn og voksne med ADHD vil nemlig gang på gang løbe ind i nederlag, som omverdenen og de selv har svært ved at forstå. Heldigvis er vi i Danmark blevet meget bedre til at opspore børn og unge med ADHD – og man kan ved hjælp af pædagogisk støtte og medicinering gøre en kæmpe forskel. Desværre ser det dog ud til at hjælpen, omsorgen og interessen stopper, når barnet bliver voksent – på trods af at behovet for hjælp for de flestes vedkommende bliver ved med at være ligeså stort. Og der er i dag alt for lidt fokus på at udrede voksne med ADHD, selvom undersøgelser viser, at voksne med ADHD er i øget risiko for at blive misbrugere af alkohol, hash og narkotika, at udvikle psykiske sygdomme og for at ende bag tremmer. Disse problemer kan i høj grad undgås hvis samfundet fremover bruger flere ressourcer på at udrede voksne med ADHD. Derfor er det et brændende ønske fra SF, at vi fremover skal lægge langt flere kræfter i også at udrede og hjælpe voksne med ADHD, så de kan finde ro og overskud til at få et bedre liv med mere livskvalitet. For det første skal vi gennem informationskampagner give befolkningen mere indsigt i, at ADHD ikke kun er noget, som børn har, så flere vil søge en udredning. Og for det andet skal det være nemmere, for voksne med ADHD, at få den hjælp, de har behov for – både i form af behandling og ekstra støtte, så de bedre kan varetage et job. Det skønnes at to-fire pct. af den voksne befolkning har ADHD – det svarer til at omkring 200.000 danskere med den rette hjælp kan opnå en betydelig bedre livskvalitet og være en kæmpe ressource for samfundet.