EMNER

Mere idræt ved tvang?

S-POLITIK:Flemming Møller Mortensen (S) melder nu ud, at skolebørn kan se frem til mere idræt, hvis S vinder valget. Til det vil jeg gerne stille to enkle spørgsmål: For det første, vil jeg gerne have at vide hvorfra pengene til de flere idrætstimer skal komme? For det andet vil jeg gerne vide om Flemming Møller Mortensen kan oplyse mig om hvilke kommune, der ikke allerede i dag har mulighed for at tilbyde en daglig times idræt, hvis kommunalbestyrelsen ønsker det? Jeg venter med spænding. For er jo påfaldende nemt bare at love at gøre noget, hvis man ikke samtidig fortæller hvor pengene skal komme! Så med mindre S-ordføreren kan komme med meget konkrete svar på finansieringen, så må jeg jo tro at det skal ske ved at sætte skatten op. Dernæst er det mig bekendt, og jeg er dog medlem af Skole- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune, allerede i dag helt lovligt for alle kommuner at tilbyde en times idræt til skolebørn. Faktum er dog, at man i kommunerne - også de socialdemokratiske styrede - ofte vælger at prioritere anderledes. Så hvordan vil S få kommunerne til at lave flere idrætstimer - ved tvang? Hvis svaret er bekræftende i begge tilfælde, så tilbyder S altså højere skat og mindre kommunal frihed. Tak for kaffe.