Industri

Mere industri mod syd

} LOKALPLAN: En ny lokalplan syd for Svondrupvej i Farsø skal give plads til mere industri. Området ligger syd og og øst for Storkevinduer, der dog ikke har aktuelle planer om udvidelse, oplyser direktør Niels Peter Pretzmann. Det ny lokalplanområde er på godt to hektarer og vil rette det bestående industriområde af, således det bliver lettere for den bestående industri at udvide. Bestemmelserne i den ny lokalplan skal følge bestemmelserne i den beståede lokalplan for området, oplyser formanden for teknisk udvalg, Kaj Wisti Lassen. Påny formand for menighedsråd } KONSTITUERING: Strandbys nyvalgte menighedsråd har nu konstitueret sig. Carl Erik Jonasson forblev på formandsposten, ligesom Leif I. H.Sørensen forblev kasserer. Begge er tillige med i præstegårdsudvalget. Lone Dolmer blev næstformand, Signe K. K. Hansen sekretær og indsamler til kirkebladet, samt Peer C. M. Thillemann kontaktperson. Alle tre er tillige med i aktivitetsudvalget. Den sidste at de seks medlemmer, Karen Skov Østergaard blev kirkeværge. Formanden for menighedsrådet oplyser, at bygningen af det ny menighedshus i Strandby forløber indtil videre planmæssigt efter tidsplanen, så det håber han varer ved hele vinteren.