Mere kontrol af Danish Crown der har helt styr på de farlige stoffer

Slagteri skal levere redegørelse for håndtering af ammoniakkøleanlæg

SÆBY:Slagteriet Danish Crown er ikke blevet et mere risikabelt foretagende på det sidste. Men der er kommet nye skærpede regler for, som det hedder, kontrollen med risikoen for større uheld med farlige stoffer. De store slagterier er nu omfattet af de nye regler, som blev vedtaget som en bekendtgørelse i december 2006. - Konkret drejer det sig om sikkerheden omkringvores ammoniakkøleanlæg, hvor miljømyndighederne skal have en redegørelse, for hvordan vi gør, forklarer miljøchef Charlotte Thy fra Danish Crowns hovedkontor i Randers. Hun pointerer, at der ikke er sket ændringer på slagteriet i Sæby, men at det er loven, der er ændret. - Vi har styr på håndteringen af ammoniakkøleanlæggene, og personalet er uddannet omkring sikkerheden. Hun har aftalt med myndighederne, nærmere bestemt Miljøcenter Århus, at der skal foreligge en handlignsplan først på året. Det er miljøcentret, der har via en annonce forleden bekendtgjorde, at Danish Crown er omfattet af risikobekendtgørelsen.