Lokalpolitik

Mere kontrol er ikke nok

En ombudsmand eller en anden form for uvildig tilsynsmyndighed bør holde øje med, at der ikke igen sker omsorgssvigt på institutioner for handicappede.

Det fastslog Jonna Kjeldgaard fra Landsforeningen LEV’s Aalborg-afdeling på et møde i går for brugere af disse institutioner og deres pårørende, arrangeret af Region Nordjylland og Kommunekontaktrådet i Nordjylland. - Det, vi har set på tv-skærmen, må simpelt hen ikke forekomme én gang til, sagde hun. Med strukturreformen overgik hovedansvaret for en lang række sociale institutioner fra amtet til kommunerne. Formålet med mødet, der samlede ca. 150 deltagere, var at give brugerne i Nordjylland mulighed for at præge den fremtidige situation på området. Flere beskrivelser i medierne den seneste tid af kritisable forhold på institutioner også andre steder i landet kom imidlertid til at præge diskussionen. Direktør Lars Mathiesen, Region Nordjylland, lagde ikke skjul på, at der er behov for at øge tilsynet. - Vi har set sagen fra Døvblindecentret i Aalborg, som heldigvis ”kun” handler om penge. Vi har set tv-reportagen fra den fynske institution Strandgården. Begge dele indikerer klart, at tilsynet skal være bedre, sagde Lars Mathiesen og pointerede samtidig, at mere kontrol ikke er nok. - Det handler også om at ruste de ansatte, så ingen er i tvivl om, hvilken etik der gælder i omgangen med svage medmennesker, sagde han. I kølvandet på sagen fra Strandgården har socialministeren nedsat et udvalg, der skal overveje, hvordan gentagelser kan undgås. Lars Mathiesen er en af Danske Regioners repræsentanter i udvalget, der holder sit første møde på mandag. Ros for ambitioner Formanden for Socialpædagogernes Landsforbunds nordjyske kreds, Peter Kristensen, sagde, at han håber, de ”skræmmende tv-billeder viser det helt, helt ekstreme, langt fra den gængse hverdag”. Han roste kommunerne i Nordjylland for sammen med Region Nordjylland at have sat et ambitionsniveau, hvor kvalitet er et nøgleord. Nu gælder det om at konkretisere ”kvalitet” i form af eksempelvis flere fastansatte, faglige netværk og et sundt arbejdsmiljø, sagde socialpædagogernes formand. Samtidig opfordrede han til, at det tilsyn, der føres, bliver mere kompetent. - For nogle år siden havde jeg lejlighed til at følge et tilsynsbesøg. Det bestod i en hurtig lille rundtur på institutionen, efterfulgt af en kop kaffe med personalet, fortalte Peter Kristensen. På mødet kritiserede formanden for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson, at det går langsomt med at føre ét af strukturreformens mantraer ud i virkeligheden: - Alle har talt om, at fra 2007 ville vi som pårørende kun få én dør til myndighederne. Vi har ikke kunnet få øje på den endnu. I kommunerne møder vi stadig mange forvirrede og modløse sagsbehandlere, der drøner rundt med sagsmapper under armen og undskylder sig med, at strukturen ikke er på plads. Det er ikke godt nok, sagde han. soeren.wormslev@nordjyske.dk