Mere kritik af ny førskoleordning

Endnu en børnehavebestyrelse siger nej - formand opfordrer forældre til boykot

V. HASSING: Blæsten om byrådets planlagte, nye førskoleordning vil ikke stilne af. Nu er også bestyrelsen for børnehaven Mariehønen i V. Hassing kommet på banen med et klokkeklart nej til den nye idé. Samtidig opfordrer bestyrelsens formand, Jesper Hyche Sørensen, alle kommunens berørte forældre til at boykotte den nye ordning, hvis byrådet vælger at indføre den som en frivillig ordning fra årsskiftet. Opfordringen kommer, efter at borgmester Bent Sørensen (S) på denne uges byrådsmøde slog fast, at forældrene selv kan kvæle den nye ordning - ved ikke at melde deres børn til tilbuddet om at få flyttet de ældste børnehavebørn tidligere end p.t. over i skolen. - Derfor vil jeg gerne opfordre alle forældre, der imod denne ordning, om ikke at tilmelde deres barn hertil for derigennem at få denne ”uheldige” ordning stoppet - samt for at vise byrådet, at ikke alle tiltag er tilladt for at spare nogle skattekroner, siger Jesper Hyche Sørensen, der samtidig peger på, at Bent Sørensen på byrådsmødet fik overdraget 42 underskrifter fra forældre, der ikke ønskede at tage imod det nye tilbud. - Der vil uden tvivl komme flere underskrifter fra Mariehønen, som p.t. har cirka 50 børn, da min vurdering er, at ingen forældre bakker dette forslag op. Dagplejen er ligeledes imod forslaget, tilføjer bestyrelsesformanden. En dårlig idé Mens Jesper Hyche Sørensen derfor mener, at de berørte forældre selv kan gøre deres til at give førskoleordningen dødsstødet, hvis det er dét, de ønsker, så har han også på vegne af Mariehønens bestyrelse - og over for børne- og kulturforvaltningen - redegjort for, hvorfor førskoleordningen i bestyrelsens øjne ikke er en god idé. Her peger formanden blandt andet på, at børnehavebørn også skal have lov til at være ”de store” i børnehaven - med hvad det medfører af hjælp i modningsfasen - ligesom han slår fast, at der allerede på nuværende tidspunkt fokuseres meget på at gøre de store børn skole-parate i børnehaven. - Vi mener, at det bedste for børnene er at arbejde meget tæt sammen med de pædagoger, de kender og har tillid til - frem for at skifte pædagoger unødigt mange gange, forklarer Jesper Hyche Sørensen, der heller ikke mener, at børn når at blive trætte af børnehaven. - Tværtimod er det vores vurdering, at de er meget glade for at komme i børnehaven, fordi der fokuseres på netop deres behov for indlæring, samtidig med at de gøres klar til skolestart, siger han. Urealistisk forslag Jesper Hyche Sørensen tror heller ikke på, at det er realistisk, når der i forslaget til den nye førskoleordning opereres med tanker om at lade børnehavepædagoger følge med børnehavebørnene op i førskoleordningen - for derved at gøre overgangen lettere for børnene. - Det mener vi ikke, at der er mulighed for, da Mariehønen vil blive fyldt med mindre børn hurtigere på grund af den tidligere børnehavestart for de små børn. Derved er der ikke et reelt overskud af kapacitet hos pædagogerne i børnehaven, forklarer Jesper Hyche Sørensen, der i samme åndedrag fastslår, at pædagogerne i børnehaverne er de bedst egnede til at vurdere, hvilke børn der dér er skole-parate. Rækken af kritikpunkter slutter for Jesper Hyche Sørensen & Co. ikke dér, men grundlæggende er børnehavebestyrelsen ikke i tvivl om, hvad det virkelig er, der har fået politikerne i byrådet til at arbejde med den idé om førskoleordning. - Forældrebestyrelsen i Mariehønen er enige om, at den eneste årsag til forslaget er økonomi, siger således Jesper Hyche Sørensen, der midt i regnen af kritik også gerne vil minde de folkevalgte om, hvad der skal veje tungest, når de træffer den endelige afgørelse om førskoleordningens fremtid. - Det er udelukkende barnets trav, der skal tilgodeses, og det bør derfor ikke være økonomiske årsager, der er skyld i, at forslaget vedtages, slutter han.