Mere kultur i Sjørring

Kultur 21. marts 2007 05:00

Udvalg arbejder på en bredere vifte af tilbud i Sjørring Idræts- og Kulturcenter SJØRRING: Udvidelsen af Sjørring Hallen til Sjørring Idræts- og Kulturcenter har givet mange nye brugere. Minihallen og det nye konferencelokale lejes blandt andet ud til private fester. Men centrets bestyrelse vil gerne gøre noget for, at Sjørring Idræts- og Kulturcenter lever op til den anden del af navnet, og forleden mødtes over 40 sjørringborgere for at diskutere, hvordan man kan lave en bredere vifte af kulturtilbud. Foredrag, en kunstmesse, juniorklub, loppe- og kræmmermarkeder og musikarrangementer. Det er nogle af idéer, som et udvalg nu vil arbejde videre med, fortæller Hanne Gregersen, der er medlem af idræts- og kulturcentrets bestyrelse. På mødet var Bent Jørgensen fra Frøstrup inviteret for at fortælle om de gode erfaringer, Frøstrup har haft med sit lokale kulturcenter. Mens der er fuldt belagt i centerhallen både i skoletiden og i eftermiddags- og aftentimerne, er der ledige timer i både minihallen og i centrets konferencelokale. - Vi er rigtig godt tilfredse med belægningen. Men vi vil gerne invitere til, at især konferencelokalet bliver brugt noget mere, siger Hanne Gregersen. Kunstforeningen for Sjørring og Omegn har allerede taget Sjørring Idræts- og Kulturcenter i brug som et af foreningens faste udstillingssteder. Der er lavet aftaler med forskellige kunstnere frem til 1. november. Det udvalg, som nu arbejder videre med planerne om kulturelle aktiviteter, består af Arne Clausen, Ole Nielsen og Søren Trab. Desuden vil et medlem af idræts- og kulturcentrets bestyrelse træde ind i udvalget. Fungerer godt Til maj er det to år siden, tilbygningen med bl.a. minihal, konferencelokale og motionscenter blev taget i brug, og ifølge idræts- og kulturcentrets formand, Knud Jørgensen, fungerer centret utroligt godt i hverdagen: - Selv om der ved store fester er rigtig mange mennesker til stede, føles det ikke som sådan, siger han. På generalforsamlingen for nylig var der i øvrigt genvalg til både de to bestyrelsesmedlemmer på valg og de to suppleanter. Eneste ændring i bestyrelsens sammensætning er således, at Allan Jensen fra foreningen Badt 72 efter tur afløser Annette Møller Jensen, der har repræsenteret Sjørring Gymnastikforening. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...