Mere kunstforskning

Antallet af forskerstillinger på Statens Museum for Kunst bliver i den kommende tid fordoblet. Det betyder, at museet nu kan sætte længe ønskede forskningsprojekter i gang. Ekstra midler fra både offentlig og privat side gør det muligt for Statens Museum for Kunst at styrke forskningen indenfor 1960'ernes og 1970'ernes danske kunst, Den Kongelige Afstøbningssamling og Forskningscenter for Tegnekunst. Samtidig kan museet sikre en fortsat uddannelse af unge forskere. Statens Museum for Kunst fik i sin seneste resultatkontrakt med Kulturministeriet aftalt en merfinansiering til forskning på 6,4 millioner kroner. Velux Fonden har doneret fire millioner kroner til Forskningscenter for Tegnekunst, og senest har museet fået tre millioner kroner til forskning fra de såkaldte UMTS-midler. Samlet set betyder det, at museet skal ansætte otte nye forskere i den nærmeste fremtid