EMNER

Mere liv i kirken

Hidtil har der været mere fokus på økonomi end det kirkelige liv.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Yvonne Nielsen Alstrup håber, at der kan skaffes mere plads til det at være kirke. Arkivfoto: Bente Poder

Brønderslev Provstiudvalg har holdt en visionsdag, hvor der blev arbejdet med en række ideer. Det var menighedsrådsmedlemmer, præster og repræsentanter for de ansatte ved kirkerne, der deltog, og næsten 100 var med. Menighedsrådenes opgave er at skabe gode vilkår for sognet, og dermed kirkens liv og vækst. Det er det, der skal sættes mere fokus på. Noget af det, der skal sættes fokus på, er at inddrage frivillige i det kirkelige liv. - Dermed får vi flere hænder, siger Else Hansen, formand for Brønderslev Menighedsråd. Hun understreger, at det selvfølgeligt skal defineres, hvilke opgaver, frivillige skal udføre, og hvilke områder, der er præsternes. Else Hansen er sammen med Kirsten Hylander fra Asaa Menighedsråd tovholder på projektet omkring frivillige. Sognepræst Inge Thomsen fra Hjallerup skal stå i spidsen for en gruppe, der skal arbejde med fornyelse af gudstjenesten med henblik på at få flere til at komme i kirkerne. Der blev også talt en del om samarbejde. De større kirker har f.eks. sognemedhjælpere og kirkepilot. De kan måske også hjælpe de mindre kirker. I forvejen eksisterer et samarbejde i den østlige del af provstiet. Dronninglund og Dorf Kirker arbejder sammen med Asaa og Melholt Kirker. Måske det kan udbygges, så der på sigt er to centre i provstiet - Dronninglund og Brønderslev. Den ny velfærdsbygning i Dronninglund er dimensioneret til at kunne klare flere opgaver. De ansatte er glade for at have fået kollegaer. Tidligere gik graveren ofte alene, og at klippe hække kunne være en næsten uoverkommelig opgave. Nu sættes der mange folk på opgaven. Efter jul holdes en visionsdag for alle gravere. Provstiudvalget havde hentet hjælp af cand. mag. Og MBA Kirsten Moesgaard fra Løgumkloster, der er selvstændig organisations- og ledelseskonsulent. Hun er tidligere benyttet i forbindelse med et præstekonvent i provstiet, og erfaringerne med, at hun kan sætte tanker i gang, er gode. Provst Yvonne Nielsen Alstrup understreger, at intet skal trækkes ned over hovedet på nogen. -Det skal komme ad frivillighedens vej. Yvonne Nielsen Alstrup er særdeles tilfreds med visionsdagen. - Der er sat nogle tanker i gang, og dem skal der arbejdes med i den kommende tid. Det er Yvonne Nielsen Alstrup, der sammen med provstiudvalget har taget initiativ til visionsdagen. Hun lægger ikke skjul på, at der de senere år er fokuseret meget på økonomi, og at det er de økonomiske rammer, der er fokuseret på i det daglige arbejde i kirkeligt regi. I 2012 skæres en del i budgetterne. Yvonne Nielsen Alstrup mener, at der skal skabes mere plads at være kirke i dagligdagen. Det skal ikke være sådan, at kreativiteten kvæles, fordi økonomien overskygger alt andet. Provstiudvalget håber, at nogle ideer kan realiseres i forbindelse med budgettet for 2013.