Lokalpolitik

Mere liv på Asaa Havn

Initiativer skal trække turister til Brønderslev Kommune.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Studerende har støbt kunstværker, der skal pryde den ny sti. Privatfoto

Borgmester Lene Hansen (S) venter sig meget af to projekter i Brønderslev Kommune, der er med i Realdania-kampagnen "Steder tæller". Det ene projekt er på Asaa Havn, hvor der arbejdes på at omdanne fiskeriauktionshallen og i Dronninglund skal der etableres en oplevelsesti. Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune bakker op om projekterne. - Kræver det kommunal medfinansiering, må vi prøve at finde de penge, siger borgmester Lene Hansen. "Steder Tæller" er et projekt, der frem til 2016 støtter konkrete fysiske projekter i Danmarks yderområder. Formålet med kampagnen er at udvikle og udnytte yderområdernes potentialer, der kan øge livskvaliteten. Kun de 34 kommuner, der er defineret som yderområder, kan komme i betragtning. Heriblandt Brønderslev Kommune. Der er to ansøgningsrunder, og der er ansøgningsfrist allerede 16. januar 2012 til første runde. I første runde udvælges nogle projektideer til at deltage i projektudviklingsforløb. De projekter, der udvælges, får hver 125.000 kr. til ekstern rådgiver. I marts får de projekter, der kommer i betragtning, besked. De endelige projekter vil have mulighed for 70 procent i støtte. Asaa Havn håber at komme med i det fokusområde, der kaldes "Kvalitet i kysternes turistbyer". Realdania retter blikket mod de kystnære, bebyggede områder, hvor der er mulighed for at trække flere turister til. I denne gruppe ventes udvalgt op til 10 ideer, hvoraf de fem ventes at få tilskud til at blive realiseret. Den gamle fiskeriauktion har mange muligheder. Der er tale om en bygning med unik placering og kulturhistorisk betydning for havneområdet. Der er en række forslag, der kan gøre havnen mere attraktiv og mere aktiv for både turister og lokale. Nye aktiviteter kunne være en fiskecafé, drevet af frivillige, mødefaciliteter for lokale foreninger, oplevelsescenter for børn, kunstudstilling, udstilling om området med mere. Der arbejdes videre med at udvikle et maritimt oplevelsescenter. Dronninglund-initiativet indgå i en gruppe, der hedder Mulighedernes Danmark. I denne gruppe indgår steder og aktiviteter, der udvikler steder og aktiviteter. De folk, der har arbejdet med projektet, mener, at Dronninglund har mange potentialer. Specielt den omkringliggende skov og natur, Dronninglund Slot, kunstcentret, kulturhistorien, stort udvalg i dagligvarehandel m.v. Det er Dronninglund Borgerforening, der har arbejdet med ideen om at etablere en stiforbindelse, der forbinder Dronninglund by og slottet. I et samarbejde med Aalborg Universitet og tekniske skoler er der fremstillet skulpturer, der kan opstilles på ruten. Det hedder i forslaget, at "stiforbindelsen vil styrke livskvaliteten" for de lokale, og stien vil være med til at lede turisterne rundt i Dronninglund. I projektet lægges der op til, at attraktionerne uden for Dronninglund by i højere grad kan bindes sammen med hinanden og med byen.