Lokalpolitik

Mere liv på godset

4-6 lejligheder indrettes i avlsgården

WILLESTRUP:Forvalterboligen og fodermesterhuset på Willestrup Avlsgård indrettes måske med fire til seks lejligheder hver på 90 kvadratmeter - til udlejning. I planerne indgår to bestående lejligheder, hvoraf den ene i følge godsejer Vincents Iuul er for stor til udlejning og derfor må bygges om. Avlsgården har stået tom den seneste snes år, hvor godset har forpagtet landbruget ud og koncentreret sig om skovdrift og andre aktiviteter. Arden Kommunes udvalg for teknik og miljø ser positivt på planerne. Også amtet skal tages i ed, men er "ikke umiddelbart afvisende", vurderer man på kommunens teknisk forvaltning. - Et spændende projekt med en flot og attraktiv beboelse, som vi anbefaler, siger udvalgsformand Elav Pinstrup (V). Betænkeligheden går på, at egentlig byudvikling efter loven kun må ske i byer eller landsbyer. Forvaltningen vurderer dog, at forholdene ved Willestrup Gods er så specielle og udbygningen med to til fire lejligheder så begrænset, at det godt kan forsvares uden en tidkrævende landzone-lokalplan. - Der gik flere år, før Skov- og Naturstyrelsen endelig fik fastslået, at avlsbygningerne ikke skulle fredes, og da var interessen for længst kølnet hos projekthaverne. Så ved den lejlighed gik Arden Kommune glip af et spacenter/genoptræningscenter med 60 arbejdspladser, og jeg brugte forgæves en masse penge på projektbeskrivelse, bemærker Vincents Iuul, som understreger, at bygningerne forfalder. Ubenyttede bygninger som "tom kulisse" er en bekostelig affære. Belært af bitter erfaring spørger godsejeren denne gang myndighederne først, inden han sætter en arkitekt på opgaven.