Lokalpolitik

Mere liv til kollegieplaner

En brugerundersøgelse har vist stor interesse for kollegium i Thisted.

Planerne om opførelse af et kollegium i Thisted lever i bedste velgående. Det er konklusionen, efter at en arbejdsgruppe blandt andet bestående af borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) og direktører og rektorer fra flere af Thisted Kommunes ungdomsuddannelser netop har modtaget svarene fra en rundspørge gennemført på flere uddannelsesinstitutioner i kommunen. Af undersøgelsen fremgår det, at 44 procent af de 301 adspurgte unge kunne have interesse i at bo på et eventuelt kommende kollegium. - Resultatet flugter ganske udmærket med de forventninger, vi havde på forhånd. Svarene er med til at bekræfte det behov, som uddannelsesinstitutionerne allerede på forhånd havde identificeret, fortæller udviklingskonsulent i Thisted Kommune Christina Hoxer, der sidder med i arbejdsgruppen. Blot to af de 301 besvarelser er kommet fra unge, der ikke har deres daglige gang på en af Thisteds ungdomsuddannelser, og dermed kan behovet for et kollegium ifølge Christina Hoxer faktisk være endnu større, end undersøgelsen viser. Rundspørgen omfatter nemlig ikke dem, der kunne tænkes at søge uddannelse i Thisted, hvis byen får et kollegium og dermed bedre boligmuligheder for unge under uddannelse. Lang vej endnu Trods de positive tilkendegivelser fra eventuelt kommende brugere er der dog fortsat lang vej, før et kollegium i Thisted bliver en realitet. - Det her har givet os en idé om, hvilken retning vi skal bevæge os i, men det store arbejde ligger fortsat foran os, siger Christina Hoxer. Arbejdet består blandt andet i at finde ud af, hvordan et eventuelt kollegium skal finansieres, og hvor det helt præcist skal ligge. Men faktisk er placeringen nok ikke den ting, arbejdsgruppen behøver at bruge længst tid på at diskutere. Hele 69 procent af de adspurgte unge har således gjort det klart, at de anser det for meget vigtigt, at kollegiet placeres tæt på uddannelsesinstitutionerne i stedet for tæt på centrum. Et forslag om at sætte et kollegium i verden er formentlig klar til politisk behandling senere i år.